subscribe: Posts | Comments | Email

Argumenten voor het bestaan van de God van het christendom

0 comments

corcovado_statue01_2005-03-14Volgens filosoof en wiskundige Emanuel Rutten zijn goede rationele argumenten voor het bestaan van God. Sterker nog, de rationele argumenten zijn volgens hem juist in deze tijd zó krachtig geworden dat Godsgeloof in feite de meest redelijke positie is. Echter, argumenten voor theïsme zijn nog geen argumenten voor de christelijke God. Op grond van redelijke argumentatie kan eveneens de stap worden gemaakt van algemeen theïsme naar christendom. Dat schrijft ‘zinzoeker’ Paul Delfgaauw op zijn blog ‘vangodenenmensen’.

(more…)


Filosoferen over euthanasie

0 comments

Naar aanleiding van de uitbreiding van de euthanasiewetgeving België naar ‘wilsbekwame’ minderjarigen vroeg Radio Maria Nederland mij om in het programma ‘Geloof en catechese’ mijn gedachten te verwoorden over actieve levensbeëindiging of euthanasie. In de uitzending stelde ik mij de vraag hoe het heeft kunnen zijn dat de westerse mens, in het bijzonder die in de Lage Landen, er toe over is gegaan het beschikkingsrecht over leven en dood bij de mens in handen te nemen en in wetgeving te regelen, te legaliseren. Wat zijn de achterliggende filosofische redenen en wat heeft dat met geloof te maken? Het zijn de bespiegelingen van een katholiek-christelijke bioloog die gefascineerd is door het ‘leven’ en dat niet slechts vanuit een materialistisch, naturalistisch perspectief bekijkt. Daardoor kan hij ook niet om het wezenlijke,  ‘ontologische’ verschil tussen mens en dier heen. Wat hem tot de conclusie kan brengen dat het wel verdedigbaar kan zijn zijn hond te laten euthanaseren maar niet zijn kind als dat ‘ondraaglijk’ zou lijden. Dat blijkt ook niet nodig met de huidige stand van de palliatieve zorg en de terminale sedatie. (more…)


Intelligent Design

0 comments

facetoogInleiding In de uitzending van 4 februari 2014 van Biofides bij Radio Maria België gaan we in op ‘Intelligent Design’. Een wat abstract onderwerp wellicht dat de kop opsteekt in de immer doorgaande discussie over evolutie en schepping, één van de meest in het oog springende onderwerpen als het gaat om Biologie en geloof. Want daar gaat het bij Biofides om: hoe kunnen we de biologie als moderne wetenschap en de wetenschap in het algemeen in verband brengen met het geloof? Indien wetenschap ons iets leert over de werkelijkheid en ‘ware’ uitspraken kan doen, in hoeverre kunnen we dat ook over geloof zeggen, welk geloof dan en hoe kunnen we geloofsuitspraken op hun waarheid onderzoeken? Hoe kunnen we biologische en andere wetenschappelijke uitspraken verzoenen met wat het geloof zegt? ‘Intelligent Design’ wordt vaak gezien als een tussenoplossing in een conflictueuze spanning die er zou bestaan tussen mensen die ‘heilig’ geloven in de biologische evolutie volgens de theorie van Charles Darwin en het aloude scheppingsgeloof op basis van de joods-christelijke bijbel, meer in het bijzonder het boek Genesis en daarvan de eerste hoofdstukken. In deze uitzending willen we wat meer duidelijkheid verschaffen over wat Intelligent Design wel en niet is en of we ons ‘heil’ in het debat geloof en wetenschap van deze visie moeten verwachten.

(more…)


Boek: ‘Redenen om te geloven’

0 comments

Mgr_Leonard_2bisHet geloof vormt misschien wel de grootste uitdaging voor de hedendaagse maatschappij. Bestaat God? En als Hij bestaat, blijft hij dan ver van ons of kunnen wij Hem kennen, zekerheid omtrent zijn bestaan verkrijgen? Komt God actief tussenbeide in onze geschiedenis? En wat te zeggen over Jezus Christus? 

In onze westerse geseculariseerde wereld worden deze vragen behandeld op het scherp van de snee. Ook in de dialoog tussen biologie en geloof, tussen wetenschap en religie, zijn deze vragen voortdurend aan de orde. Biofides besteedde daar als meer dan eens aandacht aan. 

(more…)


Bouwen aan de Cultuur van het Leven

0 comments

life

De uitzending van Biofides bij Radio Maria België van mei 2013 gaan over ‘Bouwen aan de Cultuur van het leven’. Voor de geïnformeerde katholieke gelovige is dit de bekende terminologie van de wijlen en zalige paus Johannes Paulus II. Voor de minder goed geïnformeerde katholiek of voor mensen van een andere of zonder geloofsovertuiging is dit begrip mogelijk niet zo evident. Daarom wat uitleg..

(more…)


Schepping én toeval

0 comments

dobbelstenenHoe kan bij evolutie toeval een rol spelen en de wereld tegelijk ook geschapen zijn door God? Het idee van toeval lijkt dat van schepping uit te sluiten en omgekeerd. Vandaar ook de verhitte discussies die het onderwerp ‘evolutie en schepping’ nog steeds met zich mee brengt. Veel aanhangers van het ‘creationisme‘ of van ‘intelligent design‘ bestrijden de evolutietheorie als zou deze niet met het geloof te verenigen zijn en dus niet ‘waar’ kan zijn; veel mensen die gegrepen zijn door de evolutietheorie denken er het gehele bestaan mee te kunnen verklaren, inclusief de godsdienst, en dat niet God maar toeval alles bepaalt. Het geloof in God zou overbodig geworden zijn, een fantasieverhaal voor kinderen. Zijn deze twee kampen met elkaar te verzoenen? Hoe is het bestaan van ‘toeval’ te verenigen met het geloof in het bestaan van een ‘schepper-God’? 

(more…)


Biofides, een missie voor het leven

0 comments

blue_sunny_skyTijdens de uitzending van Biofides bij Radio Maria België van dinsdag 5 maart 2013 staan we stil bij het werk van Biofides zelf. Biofides is een samentrekking van de woorden biologie en ‘fides’ (Latijn voor ‘geloof’). Het is de vrucht van de ontdekking van een Nederlandse student biologie – in de jaren tachtig van de vorige eeuw – die ontdekte dat God bestaat en zich aan mensen openbaart. Dat betekende dat hetgeen hij aan de universiteit leerde over het biologische leven in verband gebracht moest worden met deze nieuwe ‘kennis’ van een levende God. Over de jaren heeft het inzicht zich verdiept en zich nu uitgekristaliseerd in een initiatief dat op de grote vragen over het leven een verstaanbaar en redelijk antwoord wil aanreiken. Daarbij richt Biofides zich tot gelovigen én ongelovigen, en bestrijkt een breed scala aan onderwerpen. Klik op ‘more’ om de uitzending online te beluisteren..
(more…)


Geloof en Wetenschap

0 comments

kosmos57094Het einde van de maand mei en de maand juni van 2012 stonden voor wat de uitzendingen van Biofides bij Radio Maria betreft in het teken van de dialoog tussen geloof en wetenschap. Bij Radio Maria Nederland op woensdag 30 mei, 6 en 13 juni een serie van drie uitzendingen waarin we de kwestie respectievelijk historisch, filosofisch en ethisch benaderen. Bij Radio Maria België zullen we het geheel bespreken in één langere uitzending op 6 juni. Hieronder treft u de integrale tekst van de uitzending bij Radio Maria België aan. Klik hier om naar de drie uitzendingen te gaan bij Radio Maria Nederland. Deze zijn online opnieuw te beluisteren. Indien het werk van Biofides waardeert, gedenkt u ons dan met een gift. Uw reacties en vragen zijn welkom op biofides@gmail.com.
(more…)


Het Bestaan van God

0 comments

Op 3 april 2012 stond de derde uitzending van Biofides bij Radio Maria België in het teken van ‘het bestaan van God’. We zullen het bestaan van God biologisch niet kunnen aantonen, maar er blijken goede redenen te bestaan om in God te geloven. Je hoeft daar strikt genomen geen religieuze opvoeding voor gehad te hebben of buitengewone religieuze ervaringen voor hebben opgedaan, ook zal helpen die zaken wel. U kunt de uitzending hier opnieuw beluisteren en de integrale tekst van de uitzending meelezen. Om auteursrechtelijke redenen zijn de muzikale onderbrekingen van het programma in de opname weggelaten. Waardeert u het werk van Biofides, gedenk ons dan met een gift. Uw vragen en opmerkingen zijn welkom op biofides@radiomaria.be.

 

(more…)


De Redelijkheid van het Geloof

0 comments

denkerSerie van twee uitzendingen bij Radio Maria Nederland in welke we antwoord willen geven op de vraag of geloven in God rationeel te verdedigen is. Vele denkers in onze geschiedenis hebben vele antwoorden op die vraag geformuleerd, maar niet weinig mensen in onze tijd denken dat geloof en rede niet met elkaar te verzoenen zijn. Hoe kunnen we daarop antwoorden? Enkele denkers die we zeker aan het woord zullen laten zijn: Augustinus, Thomas van Aquino, en in onze tijd: André-Joseph Léonard, Dr. Scott Hahn, Prof. William Lane Craig, Fr. Joseph Sptizer, Dr. Peter Kreeft en anderen.

(more…)