subscribe: Posts | Comments | Email

Cursus Medische Ethiek: ‘het begin van het leven..’

0 comments

SAMSUNG DIGITAL CAMERAEind mei 2013 zal op drie achtereenvolgende vrijdagen in het Thomas a Kempis Leerhuis in Utrecht een cursus medische ethiek worden gegeven in samenwerking met de Stichting Medische Ethiek (voorzitter kardinaal dr. W.J. Eijk). In drie lezingen zullen aspecten van de zorg voor en de omgang met het beginnende leven van de mens besproken worden tegen de achtergrond van de leer van de Rooms-katholieke Kerk.

(more…)


Het menselijk embryo: ‘Eén van Ons’

0 comments

oneofuslogoBiofides heeft in het verleden meer dan eens aandacht besteed aan de manier waarop we vanuit zowel de biologie als het geloof tegen het menselijk embryo aan kunnen kijken. Op grond van biologische, filosofische en religieuze argumenten is het redelijk om aan te nemen dat een menselijk embryo vanaf de samensmelting van ei- en zaadcel, binnen of buiten de baarmoeder, een menselijk individu is, ‘één van ons’. Biofides wil dan ook het Europees Burgerinitiatief ‘One of Us’ steunen dat EU-burgers in staat stelt invloed uit te oefenen op de Europese Commissie om het menselijk embryo de bescherming te garanderen die het in onze ogen verdient. Daarvoor zijn er 1 miljoen handtekeningen nodig, waarvan 19500 in Nederland en 16500 in België. Wij roepen u op uw handtekening niet aan dit burgerinitiatief te onthouden, of u dat nu doet om wetenschappelijke, humane of religieuze redenen. Indien u erkent dat een menselijk embryo ‘één van ons’ is, een medemens die bescherming verdient, dan hoort uw (elektronische) handtekening er bij. U kunt hier tekenen of eerst de uitgebreidere toelichting lezen. Op voorhand dank voor uw medewerking!

(more…)


Begin van het Menselijk Leven

0 comments

foetus_22_wekenOp dinsdag 4 december 2012 verzorgde Biofides bij Radio Maria België een uitzending over het begin van het menselijk leven: het menselijk embryo. Dat gebeurde in aansluiting op de uitzending van een maand daarvoor over bio-ethiek. Op deze pagina kunt u deze december-uitzending binnen afzienbare tijd opnieuw beluisteren en de aantekeningen voor de uitzending nalezen. De teksten worden immers niet meer geheel uitgeschreven en voorgelezen, om de levendigheid van het radio-)programma te bevorderen. Uw vragen en opmerkingen zijn welkom op biofides@gmail.com

(more…)


Bio-ethiek in vogelvlucht

0 comments

bioethiekOp deze pagina de integrale tekst van een uitzending bij Radio Maria België op dinsdag 6 november 2012. In deze uitzending  volgen we de gedachtengang van een bioloog die tijdens en na zijn studie ontdekte dag God bestaat, dat Jezus leeft en ook de Heilige Geest een levende persoonlijke werkelijkheid is, dat de Katholieke kerk de instantie is die in staat is de wijsheid, de waarheid en de liefde van God aan de mens bekend te maken. Ook stelde hij vast dat zowel wetenschap als geloof redelijk zijn en dat de ethische standpunten van de Kerk dan ook redelijk te noemen zijn. Hij licht dat toe aan de hand van vier thema’s:

  • het begin van het menselijk leven ofwel het menselijk embryo
  • de seksualiteit bij de mens
  • het levenseinde van de mens
  • menselijke ecologie

Gebruik van deze tekst alleen na schriftelijke toestemming. Uw vragen of opmerkingen zijn welkom op biofides@gmail.com. (more…)