subscribe: Posts | Comments | Email

Wat als evolutie echt waar is…?

0 comments

De vraag ‘scheppingsgeloof en/of evolutietheorie’ blijft de gemoederen onder christenen verhitten. De discussie kreeg recent in Nederland een nieuwe impuls door de publicatie van En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie. De auteur, de protestantse theoloog Gijsbert van den Brink, is hoogleraar Geloof en Wetenschap aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

(more…)


Richard Dawkins versus Kardinaal George Pell

0 comments

Richard Dawkins, de bekende Britse atheïstische evolutiebioloog, en de katholieke, Australische kardinaal George Pell gingen in april 2012 bij het Australische televisieprogramma Q&A (Vraag en Antwoord) met elkaar in debat over religie, moraal en evolutie. De volledige uitzending (in het Engels)

Lees een volledig transcript hier (ook in het Engels).

Vragen of opmerkingen? Mail naar info@biofides.eu


De Katholieke Kerk en Evolutie

0 comments

Dr. Daniel Kuebler, professor in de biologie aan de Franciscan University of Steubenville, spreekt over “The Catholic Church and Evolution: The Value of Interdisciplinary Scholarship.” Daarin geeft hij een overzicht van de katholieke reactie op Darwin’s evolutietheorie, vergelijkt deze met de reactie van de Kerk op het heliocentrisme van Copernicus en Galilei, dringt aan op juiste definities in de discussie en geeft zijn gedachten oer de manier waarop natuurwetenschappelijk en theologisch denken zich tot elkaar verhouden. Een verhelderend betoog.

(more…)


Pausen, evolutie en de Big Bang

0 comments
Pauselijke Academie voor Wetenschappen, Vaticaan

Pauselijke Academie voor Wetenschappen, Vaticaan

Eind oktober heeft paus Franciscus de Pauselijke Academie voor Wetenschappen toegesproken en zich uitgelaten over twee belangrijke wetenschappelijke theorieën die ons huidige wereldbeeld bepalen: de evolutietheorie en die van de ‘oerknal’ of ‘Big Bang’. Bovendien ging hij in op de verantwoordelijkheid van de wetenschapper ten opzichte van de mensheid. De uitspraken van de paus kunnen bepaalde mensen tegen de haren instrijken: vooral zij die het op de evolutietheorie gemunt hebben en alternatieve verklaringen voor de evolutie van het leven voorstaan: met name de ook in katholieke kringen populaire ‘Intelligent design beweging’ en het toevallig deze maand in Nederland opduikend ‘katholiek creationisme’. De paus, in navolging van zijn voorgangers, lijkt dergelijke stromingen niet te steunen en de evolutietheorie wél serieus te nemen, zoals zijn voorgangers dat deden.

(more…)


Overbevolking is een mythe!

0 comments


Sinds enige tijd zijn we met 7 miljard mensen op aarde. Dat schrikt niet weinigen af. Kan de aarde wel zoveel mensen herbergen? Moeten we uitwijken naar Mars?! In een reeks filmpjes van het Amerikaanse ‘Population Research Institute’ onder de titel Pop 101, wordt op een grappige manier uiteengezet dat overbevolking niets minder dan een mythe is. En men onderbouwt dat wetenschappelijk. Bekijk het eens en vorm u een oordeel!

Links: Population Research Institute

 


Intelligent Design

0 comments

facetoogInleiding In de uitzending van 4 februari 2014 van Biofides bij Radio Maria België gaan we in op ‘Intelligent Design’. Een wat abstract onderwerp wellicht dat de kop opsteekt in de immer doorgaande discussie over evolutie en schepping, één van de meest in het oog springende onderwerpen als het gaat om Biologie en geloof. Want daar gaat het bij Biofides om: hoe kunnen we de biologie als moderne wetenschap en de wetenschap in het algemeen in verband brengen met het geloof? Indien wetenschap ons iets leert over de werkelijkheid en ‘ware’ uitspraken kan doen, in hoeverre kunnen we dat ook over geloof zeggen, welk geloof dan en hoe kunnen we geloofsuitspraken op hun waarheid onderzoeken? Hoe kunnen we biologische en andere wetenschappelijke uitspraken verzoenen met wat het geloof zegt? ‘Intelligent Design’ wordt vaak gezien als een tussenoplossing in een conflictueuze spanning die er zou bestaan tussen mensen die ‘heilig’ geloven in de biologische evolutie volgens de theorie van Charles Darwin en het aloude scheppingsgeloof op basis van de joods-christelijke bijbel, meer in het bijzonder het boek Genesis en daarvan de eerste hoofdstukken. In deze uitzending willen we wat meer duidelijkheid verschaffen over wat Intelligent Design wel en niet is en of we ons ‘heil’ in het debat geloof en wetenschap van deze visie moeten verwachten.

(more…)


Thomas Aquinas versus Intelligent Design: a Catholic Answer

0 comments

thomasaquinas-670Michael W. Tkacz, associate professor of philosophy at Gonzaga University, recounts that one day, he received a phone call from a professor of philosophy at a nearby private, religiously affiliated college who had just returned from an international conference devoted to challenges to evolutionary biology from intelligent design (ID) theory. He had something of a complaint to make about the absence of ‘Thomists’ and ‘Catholics’ in the ID movement and its challenge to Darwinism. Since the time of Charles Darwin there has been vigorous debate between Christian creationists and Darwinian evolutionists. Neither side has been especially interested in what Catholic Thomism might contribute to the discussion. Secular Darwinians often view Thomists as just another species of literalists attempting to substitute the Book of Genesis for good biology. On the other hand, Protestant creationists often have viewed Thomists as already halfway to secularism and naturalism, depending too little on a literal reading of Scripture and too much on philosophical reasoning.

(more…)


Bouwen aan de Cultuur van het Leven

0 comments

life

De uitzending van Biofides bij Radio Maria België van mei 2013 gaan over ‘Bouwen aan de Cultuur van het leven’. Voor de geïnformeerde katholieke gelovige is dit de bekende terminologie van de wijlen en zalige paus Johannes Paulus II. Voor de minder goed geïnformeerde katholiek of voor mensen van een andere of zonder geloofsovertuiging is dit begrip mogelijk niet zo evident. Daarom wat uitleg..

(more…)


Schepping én toeval

0 comments

dobbelstenenHoe kan bij evolutie toeval een rol spelen en de wereld tegelijk ook geschapen zijn door God? Het idee van toeval lijkt dat van schepping uit te sluiten en omgekeerd. Vandaar ook de verhitte discussies die het onderwerp ‘evolutie en schepping’ nog steeds met zich mee brengt. Veel aanhangers van het ‘creationisme‘ of van ‘intelligent design‘ bestrijden de evolutietheorie als zou deze niet met het geloof te verenigen zijn en dus niet ‘waar’ kan zijn; veel mensen die gegrepen zijn door de evolutietheorie denken er het gehele bestaan mee te kunnen verklaren, inclusief de godsdienst, en dat niet God maar toeval alles bepaalt. Het geloof in God zou overbodig geworden zijn, een fantasieverhaal voor kinderen. Zijn deze twee kampen met elkaar te verzoenen? Hoe is het bestaan van ‘toeval’ te verenigen met het geloof in het bestaan van een ‘schepper-God’? 

(more…)


Geloof en Wetenschap

0 comments

kosmos57094Het einde van de maand mei en de maand juni van 2012 stonden voor wat de uitzendingen van Biofides bij Radio Maria betreft in het teken van de dialoog tussen geloof en wetenschap. Bij Radio Maria Nederland op woensdag 30 mei, 6 en 13 juni een serie van drie uitzendingen waarin we de kwestie respectievelijk historisch, filosofisch en ethisch benaderen. Bij Radio Maria België zullen we het geheel bespreken in één langere uitzending op 6 juni. Hieronder treft u de integrale tekst van de uitzending bij Radio Maria België aan. Klik hier om naar de drie uitzendingen te gaan bij Radio Maria Nederland. Deze zijn online opnieuw te beluisteren. Indien het werk van Biofides waardeert, gedenkt u ons dan met een gift. Uw reacties en vragen zijn welkom op biofides@gmail.com.
(more…)


« Previous Entries