subscribe: Posts | Comments | Email

Mens en milieu, volgens paus Franciscus

0 comments

Vatican Pope Liberated DovesDe Katholieke Kerk heeft bij het grote publiek wellicht niet direct een ‘groen’ imago. Toch blijkt dat bij nader onderzoek een misvatting te zijn. Al in de jaren zestig zei Paulus VI dat vooruitgang in overeenstemming moet zijn met de natuur die de Schepper aan de mens gegeven heeft (1). En in 1972 uitte hij zijn zorg oer het milieu tijdens de eerste grote VN-milieuconferentie, gehouden in Stockholm (2). Paus Johannes Paulus II en Benedictus XVI hebben zich talloze malen bezorgd over het milieu uitgesproken. En de nieuwe paus Franciscus doet niet anders. Lees hier wat hij tijdens een van zijn reguliere audiënties, die van 5 juni 2013, daarover zei.

 

(more…)


Bouwen aan de Cultuur van het Leven

0 comments

life

De uitzending van Biofides bij Radio Maria België van mei 2013 gaan over ‘Bouwen aan de Cultuur van het leven’. Voor de geïnformeerde katholieke gelovige is dit de bekende terminologie van de wijlen en zalige paus Johannes Paulus II. Voor de minder goed geïnformeerde katholiek of voor mensen van een andere of zonder geloofsovertuiging is dit begrip mogelijk niet zo evident. Daarom wat uitleg..

(more…)


Ecologie van de mens

0 comments

earth-11084_640Ecologie is iets van planten, dieren, natuur en milieu, zeggen ze. De welvaartsmaatschappij die wij samen geprocuceerd hebben, de afgelopen decennia, heeft een niet te onderschatten effect gehad op ons leefmilieu. Dat heeft geleid tot een ‘groene beweging’ die nog onlangs in Duitsland door niemand minder dan paus Benedictus XVI een pluim op de hoed kreeg voor haar inspanningen voor natuur en milieu. Tegelijk heeft dezelfde paus in zijn derde encykliek ‘Caritas in Veritate’ (2009) er op gewezen dat je natuurlijk niet aan de ene kant op kunt komen voor de biodiversiteit en tegelijk accepteren dat mensen voor hun geboorte of aan het einde van hun aards bestaan actief van het leven beroofd mogen worden. Sommigen gaan zover in hun inzet voor de natuur, dat zij de mens eerder als een plaag dan als een geschenk van God zien. Daarbij komen nog de ‘indianenverhalen’ over de zogenaamde overbevolking van de wereld, nu we met 7 miljard mensen op de planeet zijn.  Dat zou volgens sommigen dan weer tot geboortebeperkende maatregelen moet leiden. Waar we nood aan hebben is een ‘ecologie van de mens’, die rekening houdt met mens én natuur. Dat is een ecologie die de mens de plaats in de natuur geeft die hem toekomt, zonder dat de natuur het slachtoffer van de mans is. Daar gingen we – aan de hand van paus Benedictus – in drie  uitzendingen bij Radio Maria Nederland naar op zoek.    

  • 09 februari 2012: Het ecologische vraagstuk en de mens  (tekst)
  • 16 februari 2012: De mens in het biologische bestel (tekst
  • 23 februari 2012: Naar een integrale ecologie van de mens (tekst

Bio-ethiek in vogelvlucht

0 comments

bioethiekOp deze pagina de integrale tekst van een uitzending bij Radio Maria België op dinsdag 6 november 2012. In deze uitzending  volgen we de gedachtengang van een bioloog die tijdens en na zijn studie ontdekte dag God bestaat, dat Jezus leeft en ook de Heilige Geest een levende persoonlijke werkelijkheid is, dat de Katholieke kerk de instantie is die in staat is de wijsheid, de waarheid en de liefde van God aan de mens bekend te maken. Ook stelde hij vast dat zowel wetenschap als geloof redelijk zijn en dat de ethische standpunten van de Kerk dan ook redelijk te noemen zijn. Hij licht dat toe aan de hand van vier thema’s:

  • het begin van het menselijk leven ofwel het menselijk embryo
  • de seksualiteit bij de mens
  • het levenseinde van de mens
  • menselijke ecologie

Gebruik van deze tekst alleen na schriftelijke toestemming. Uw vragen of opmerkingen zijn welkom op biofides@gmail.com. (more…)