subscribe: Posts | Comments | Email

De Katholieke Kerk en Evolutie

0 comments

Dr. Daniel Kuebler, professor in de biologie aan de Franciscan University of Steubenville, spreekt over “The Catholic Church and Evolution: The Value of Interdisciplinary Scholarship.” Daarin geeft hij een overzicht van de katholieke reactie op Darwin’s evolutietheorie, vergelijkt deze met de reactie van de Kerk op het heliocentrisme van Copernicus en Galilei, dringt aan op juiste definities in de discussie en geeft zijn gedachten oer de manier waarop natuurwetenschappelijk en theologisch denken zich tot elkaar verhouden. Een verhelderend betoog.

(more…)


Leve de Wereldbevolking!

0 comments

wereldbevolkingTijdens ons maandelijkse programma bij Radio Maria België gaan in juli in op feit en fictie rond het wereld-bevolkingsvraagstuk, zoals altijd bezien vanuit wetenschappelijk én religieus perspectief, en met een antwoord op de vraag wat ons te doen staat… Deze uitzending werd live uitgezonden op dinsdag 1 juli om 13 uur, het vaste uitzendtijdstip van Biofides bij Radio Maria België en wordt nog eens herhaald op zaterdag 5 juli om 18.15 uur en op zondag 6 juli om 13 uur. 

(more…)


Galileo en Middeleeuwse Wetenschap – door James Hannam

0 comments


Mens en milieu, volgens paus Franciscus

0 comments

Vatican Pope Liberated DovesDe Katholieke Kerk heeft bij het grote publiek wellicht niet direct een ‘groen’ imago. Toch blijkt dat bij nader onderzoek een misvatting te zijn. Al in de jaren zestig zei Paulus VI dat vooruitgang in overeenstemming moet zijn met de natuur die de Schepper aan de mens gegeven heeft (1). En in 1972 uitte hij zijn zorg oer het milieu tijdens de eerste grote VN-milieuconferentie, gehouden in Stockholm (2). Paus Johannes Paulus II en Benedictus XVI hebben zich talloze malen bezorgd over het milieu uitgesproken. En de nieuwe paus Franciscus doet niet anders. Lees hier wat hij tijdens een van zijn reguliere audiënties, die van 5 juni 2013, daarover zei.

 

(more…)


Cursus Medische Ethiek: ‘het begin van het leven..’

0 comments

SAMSUNG DIGITAL CAMERAEind mei 2013 zal op drie achtereenvolgende vrijdagen in het Thomas a Kempis Leerhuis in Utrecht een cursus medische ethiek worden gegeven in samenwerking met de Stichting Medische Ethiek (voorzitter kardinaal dr. W.J. Eijk). In drie lezingen zullen aspecten van de zorg voor en de omgang met het beginnende leven van de mens besproken worden tegen de achtergrond van de leer van de Rooms-katholieke Kerk.

(more…)


Bouwen aan de Cultuur van het Leven

0 comments

life

De uitzending van Biofides bij Radio Maria België van mei 2013 gaan over ‘Bouwen aan de Cultuur van het leven’. Voor de geïnformeerde katholieke gelovige is dit de bekende terminologie van de wijlen en zalige paus Johannes Paulus II. Voor de minder goed geïnformeerde katholiek of voor mensen van een andere of zonder geloofsovertuiging is dit begrip mogelijk niet zo evident. Daarom wat uitleg..

(more…)


Het redelijk karakter van het geloof

0 comments

In zijn wekelijkse ‘audiëntie’ op woensdagmorgen heeft paus Benedictus XVI deze week in Rome gesproken over het redelijk karakter van het geloof. Dat is voor veel mensen die ongelovig zijn, maar vaak ook niet erg veel van het geloof weten, een ‘ongelofelijk’ idee! Geloof lijkt voor velen – waaronder ikzelf vroeger – meer iets weg te hebben van ‘het rijk der fabelen’. Of je kunt er gewoon niet verstandelijk over spreken. Het tegendeel blijkt echter waar te zijn. Leest u maar eens mee. 

(more…)


Bio-ethiek in vogelvlucht

0 comments

bioethiekOp deze pagina de integrale tekst van een uitzending bij Radio Maria België op dinsdag 6 november 2012. In deze uitzending  volgen we de gedachtengang van een bioloog die tijdens en na zijn studie ontdekte dag God bestaat, dat Jezus leeft en ook de Heilige Geest een levende persoonlijke werkelijkheid is, dat de Katholieke kerk de instantie is die in staat is de wijsheid, de waarheid en de liefde van God aan de mens bekend te maken. Ook stelde hij vast dat zowel wetenschap als geloof redelijk zijn en dat de ethische standpunten van de Kerk dan ook redelijk te noemen zijn. Hij licht dat toe aan de hand van vier thema’s:

  • het begin van het menselijk leven ofwel het menselijk embryo
  • de seksualiteit bij de mens
  • het levenseinde van de mens
  • menselijke ecologie

Gebruik van deze tekst alleen na schriftelijke toestemming. Uw vragen of opmerkingen zijn welkom op biofides@gmail.com. (more…)


Opstaan uit de dood…

0 comments

Tijdens de uitzending van 1 mei 2012 van ‘Biofides’ bij Radio Maria België hebben we vanuit een rationeel standpunt – dat de wetenschapper eigen is – de opstanding uit de dood van Jezus Christus bekeken. De vrome christen die van dit geloofspunt overtuigd is zal dat misschien als overbodig voorkomen, maar niet iedereen in onze tijd is zo vroom en zelfs de gelovige vraagt zich wel eens af: hoe is het mogelijk! Zijn die verhalen wel betrouwbaar? Moeten we het niet eerder symbolisch opvatten dan letterlijk, lichamelijk, historisch? In deze uitzending proberen we daar aan de hand van degelijke auteurs en denkers uit de katholieke en evangelische traditie meer zicht op te krijgen. Dat levert een verassend stevig onderbouwd verrijzenisgeloof op. Dat kan bij de christen de laatste mogelijk nog bestaande twijfels wegnemen en ook voor twijfelaars, agnosten en atheïsten overtuigend zijn

Uw reacties zijn welkom op biofides@gmail.com. Wij zullen zeker reageren.
(more…)


De Redelijkheid van het Geloof

0 comments

denkerSerie van twee uitzendingen bij Radio Maria Nederland in welke we antwoord willen geven op de vraag of geloven in God rationeel te verdedigen is. Vele denkers in onze geschiedenis hebben vele antwoorden op die vraag geformuleerd, maar niet weinig mensen in onze tijd denken dat geloof en rede niet met elkaar te verzoenen zijn. Hoe kunnen we daarop antwoorden? Enkele denkers die we zeker aan het woord zullen laten zijn: Augustinus, Thomas van Aquino, en in onze tijd: André-Joseph Léonard, Dr. Scott Hahn, Prof. William Lane Craig, Fr. Joseph Sptizer, Dr. Peter Kreeft en anderen.

(more…)


« Previous Entries