subscribe: Posts | Comments | Email

Pausen, evolutie en de Big Bang

0 comments
Pauselijke Academie voor Wetenschappen, Vaticaan

Pauselijke Academie voor Wetenschappen, Vaticaan

Eind oktober heeft paus Franciscus de Pauselijke Academie voor Wetenschappen toegesproken en zich uitgelaten over twee belangrijke wetenschappelijke theorieën die ons huidige wereldbeeld bepalen: de evolutietheorie en die van de ‘oerknal’ of ‘Big Bang’. Bovendien ging hij in op de verantwoordelijkheid van de wetenschapper ten opzichte van de mensheid. De uitspraken van de paus kunnen bepaalde mensen tegen de haren instrijken: vooral zij die het op de evolutietheorie gemunt hebben en alternatieve verklaringen voor de evolutie van het leven voorstaan: met name de ook in katholieke kringen populaire ‘Intelligent design beweging’ en het toevallig deze maand in Nederland opduikend ‘katholiek creationisme’. De paus, in navolging van zijn voorgangers, lijkt dergelijke stromingen niet te steunen en de evolutietheorie wél serieus te nemen, zoals zijn voorgangers dat deden.

(more…)


Leve de Wereldbevolking!

0 comments

wereldbevolkingTijdens ons maandelijkse programma bij Radio Maria België gaan in juli in op feit en fictie rond het wereld-bevolkingsvraagstuk, zoals altijd bezien vanuit wetenschappelijk én religieus perspectief, en met een antwoord op de vraag wat ons te doen staat… Deze uitzending werd live uitgezonden op dinsdag 1 juli om 13 uur, het vaste uitzendtijdstip van Biofides bij Radio Maria België en wordt nog eens herhaald op zaterdag 5 juli om 18.15 uur en op zondag 6 juli om 13 uur. 

(more…)


Galileo en Middeleeuwse Wetenschap – door James Hannam

0 comments


Mens en milieu, volgens paus Franciscus

0 comments

Vatican Pope Liberated DovesDe Katholieke Kerk heeft bij het grote publiek wellicht niet direct een ‘groen’ imago. Toch blijkt dat bij nader onderzoek een misvatting te zijn. Al in de jaren zestig zei Paulus VI dat vooruitgang in overeenstemming moet zijn met de natuur die de Schepper aan de mens gegeven heeft (1). En in 1972 uitte hij zijn zorg oer het milieu tijdens de eerste grote VN-milieuconferentie, gehouden in Stockholm (2). Paus Johannes Paulus II en Benedictus XVI hebben zich talloze malen bezorgd over het milieu uitgesproken. En de nieuwe paus Franciscus doet niet anders. Lees hier wat hij tijdens een van zijn reguliere audiënties, die van 5 juni 2013, daarover zei.

 

(more…)


De dood en het leven

0 comments

near-deathEen van de meest intrigerende thema’s uit het bestaan van de mens is zonder enige twijfel de dood. De biologie is de studie van het leven maar heeft ook wel degelijk iets te melden over het fenomeen dat daar diametraal tegenover lijkt te staan: het einde van het biologische leven of de dood. De godsdienst is misschien wel hét redmiddel voor de mens die met de zekerheid eens te zullen sterven ter wereld komt. Is de dood een natuurlijk gegeven of heeft het met de zonde te maken, zoals de bijbel zegt. Wat zegt de katholieke traditie daarover? Zijn  wetenschap en geloof op dit punt met elkaar te verzoenen? En wat te denken van die bijna-doodervaringen waar je steeds meer over hoort,  in het licht van wetenschap én het geloof? 

(more…)


Cursus Medische Ethiek: ‘het begin van het leven..’

0 comments

SAMSUNG DIGITAL CAMERAEind mei 2013 zal op drie achtereenvolgende vrijdagen in het Thomas a Kempis Leerhuis in Utrecht een cursus medische ethiek worden gegeven in samenwerking met de Stichting Medische Ethiek (voorzitter kardinaal dr. W.J. Eijk). In drie lezingen zullen aspecten van de zorg voor en de omgang met het beginnende leven van de mens besproken worden tegen de achtergrond van de leer van de Rooms-katholieke Kerk.

(more…)


Symposium Theologie van het Lichaam in Fatima, Portugal

0 comments

tob-fatima2013

Van 13 tot 16 juni 2013 wordt in Fatima, Portugal, het IVe Internationale Symposium over de Theologie van het Lichaam.  De eerste drie symposia waren in Oostenrijk (2007), Ierland (2009) and Londen (2011). Biofides was er in London bij, een geweldige ervaring van het diepe inzicht van Johannes Paulus II in de waarheid omtrent het menselijk lichaam, man en vrouw, de ‘taal van het lichaam’ en zijn betekenis vanaf het begin, in de geschiedenis tot en met – uiteindelijk – de bestemming in de eeuwigheid. Kortweg: Gods plan met de menselijke seksualiteit en vruchtbaarheid. 

(more…)


Wetenschap en religie versus ‘scientisme’

0 comments

Science and religion versus scientismDe Amerikaanse auteur, spreker en theoloog, Robert Barron is een priester van het aartsbisdom Chicago en de oprichter van de wereldwijde apostolaat ‘Word on Fire’. Hij is de bedenker en presentator de 10-delige tv-serie ‘Katholicisme’ en hoogleraar Geloof en Cultuur aan de Heilige Maria van de Lake Seminary in Mundelein. Op woensdag 8 februari verzorgde hij de ‘Joseph kardinaal Bernardin Lezing’ over ‘Evangelisatie van de Cultuur’ op Elmhurst College (Chicago – Illinois, USA). In dit fragment ontkracht  Fr. Barron de mythe dat religie en wetenschap aartsvijanden zouden zijn. Scientisme, het geloof dat alles verklaard kan worden door de wetenschappelijke methode, blijkt logisch incoherent te zijn. Hoe zou je dat idee namelijk wetenschappelijk willen testen? Klik op ‘meer’ om deze video te bekijken (12 minuten, in het Engels)

(more…)


Begin van het Menselijk Leven

0 comments

foetus_22_wekenOp dinsdag 4 december 2012 verzorgde Biofides bij Radio Maria België een uitzending over het begin van het menselijk leven: het menselijk embryo. Dat gebeurde in aansluiting op de uitzending van een maand daarvoor over bio-ethiek. Op deze pagina kunt u deze december-uitzending binnen afzienbare tijd opnieuw beluisteren en de aantekeningen voor de uitzending nalezen. De teksten worden immers niet meer geheel uitgeschreven en voorgelezen, om de levendigheid van het radio-)programma te bevorderen. Uw vragen en opmerkingen zijn welkom op biofides@gmail.com

(more…)


Drieluik Bio-ethiek

0 comments

In de maand december verzorgde Biofides bij Radio Maria Nederland een drieluik over bio-ethiek. Net terugkomend van een Europees artsencongres dienaangaande in Rome is er genoeg om over te praten! Maar we breiden het thema uit van slechts de medische kant van het verhaal naar een breder perspectief. 

(more…)


« Previous Entries