subscribe: Posts | Comments | Email

De oorsprong van het leven: werking van de natuur en/of goddelijke interventie?

0 comments

Rafael Vicuña, professor in de microbiologie, moleculaire biologie en xenobiologie aan de Pauselijke Katholieke Universiteit van Santiago, Chili, presenteert zijn wetenschappelijke en filosofische inzichten over de oorsprong van het leven, tijdens de plenaire sessie van 2014 van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen over ‘Evoluerende Concepten van de Natuur’. In zijn toespraak geeft hij de meest recente inzichten in de natuurlijke verklaringen voor het ontstaan van leven uit niet-levende materie en zijn gedachten over complexiteit, ontwerp, goddelijke interventie (indien daarvan sprake is), natuurlijke en goddelijke oorzakelijkheid. De lezing is in het Engels en duur ongeveer 17 minuten.

(more…)


God en kosmologische ‘fine-tuning’

0 comments

Dominicaanse School voor Filosofie en Theologie (2012) – ‘Aanwijzingen voor schepping en bovennatuurlijk ontwerp in hedendaagse Big Bang Cosmologie, Ruimte-tijd-geometrische bewijzen door Robert Spitzer.

(more…)


Intelligent Design

0 comments

facetoogInleiding In de uitzending van 4 februari 2014 van Biofides bij Radio Maria België gaan we in op ‘Intelligent Design’. Een wat abstract onderwerp wellicht dat de kop opsteekt in de immer doorgaande discussie over evolutie en schepping, één van de meest in het oog springende onderwerpen als het gaat om Biologie en geloof. Want daar gaat het bij Biofides om: hoe kunnen we de biologie als moderne wetenschap en de wetenschap in het algemeen in verband brengen met het geloof? Indien wetenschap ons iets leert over de werkelijkheid en ‘ware’ uitspraken kan doen, in hoeverre kunnen we dat ook over geloof zeggen, welk geloof dan en hoe kunnen we geloofsuitspraken op hun waarheid onderzoeken? Hoe kunnen we biologische en andere wetenschappelijke uitspraken verzoenen met wat het geloof zegt? ‘Intelligent Design’ wordt vaak gezien als een tussenoplossing in een conflictueuze spanning die er zou bestaan tussen mensen die ‘heilig’ geloven in de biologische evolutie volgens de theorie van Charles Darwin en het aloude scheppingsgeloof op basis van de joods-christelijke bijbel, meer in het bijzonder het boek Genesis en daarvan de eerste hoofdstukken. In deze uitzending willen we wat meer duidelijkheid verschaffen over wat Intelligent Design wel en niet is en of we ons ‘heil’ in het debat geloof en wetenschap van deze visie moeten verwachten.

(more…)


Thomas Aquinas versus Intelligent Design: a Catholic Answer

0 comments

thomasaquinas-670Michael W. Tkacz, associate professor of philosophy at Gonzaga University, recounts that one day, he received a phone call from a professor of philosophy at a nearby private, religiously affiliated college who had just returned from an international conference devoted to challenges to evolutionary biology from intelligent design (ID) theory. He had something of a complaint to make about the absence of ‘Thomists’ and ‘Catholics’ in the ID movement and its challenge to Darwinism. Since the time of Charles Darwin there has been vigorous debate between Christian creationists and Darwinian evolutionists. Neither side has been especially interested in what Catholic Thomism might contribute to the discussion. Secular Darwinians often view Thomists as just another species of literalists attempting to substitute the Book of Genesis for good biology. On the other hand, Protestant creationists often have viewed Thomists as already halfway to secularism and naturalism, depending too little on a literal reading of Scripture and too much on philosophical reasoning.

(more…)


Schepping én toeval

0 comments

dobbelstenenHoe kan bij evolutie toeval een rol spelen en de wereld tegelijk ook geschapen zijn door God? Het idee van toeval lijkt dat van schepping uit te sluiten en omgekeerd. Vandaar ook de verhitte discussies die het onderwerp ‘evolutie en schepping’ nog steeds met zich mee brengt. Veel aanhangers van het ‘creationisme‘ of van ‘intelligent design‘ bestrijden de evolutietheorie als zou deze niet met het geloof te verenigen zijn en dus niet ‘waar’ kan zijn; veel mensen die gegrepen zijn door de evolutietheorie denken er het gehele bestaan mee te kunnen verklaren, inclusief de godsdienst, en dat niet God maar toeval alles bepaalt. Het geloof in God zou overbodig geworden zijn, een fantasieverhaal voor kinderen. Zijn deze twee kampen met elkaar te verzoenen? Hoe is het bestaan van ‘toeval’ te verenigen met het geloof in het bestaan van een ‘schepper-God’? 

(more…)