subscribe: Posts | Comments | Email

Filosoferen over euthanasie

0 comments

Naar aanleiding van de uitbreiding van de euthanasiewetgeving België naar ‘wilsbekwame’ minderjarigen vroeg Radio Maria Nederland mij om in het programma ‘Geloof en catechese’ mijn gedachten te verwoorden over actieve levensbeëindiging of euthanasie. In de uitzending stelde ik mij de vraag hoe het heeft kunnen zijn dat de westerse mens, in het bijzonder die in de Lage Landen, er toe over is gegaan het beschikkingsrecht over leven en dood bij de mens in handen te nemen en in wetgeving te regelen, te legaliseren. Wat zijn de achterliggende filosofische redenen en wat heeft dat met geloof te maken? Het zijn de bespiegelingen van een katholiek-christelijke bioloog die gefascineerd is door het ‘leven’ en dat niet slechts vanuit een materialistisch, naturalistisch perspectief bekijkt. Daardoor kan hij ook niet om het wezenlijke,  ‘ontologische’ verschil tussen mens en dier heen. Wat hem tot de conclusie kan brengen dat het wel verdedigbaar kan zijn zijn hond te laten euthanaseren maar niet zijn kind als dat ‘ondraaglijk’ zou lijden. Dat blijkt ook niet nodig met de huidige stand van de palliatieve zorg en de terminale sedatie. (more…)


De dood en het leven

0 comments

near-deathEen van de meest intrigerende thema’s uit het bestaan van de mens is zonder enige twijfel de dood. De biologie is de studie van het leven maar heeft ook wel degelijk iets te melden over het fenomeen dat daar diametraal tegenover lijkt te staan: het einde van het biologische leven of de dood. De godsdienst is misschien wel hét redmiddel voor de mens die met de zekerheid eens te zullen sterven ter wereld komt. Is de dood een natuurlijk gegeven of heeft het met de zonde te maken, zoals de bijbel zegt. Wat zegt de katholieke traditie daarover? Zijn  wetenschap en geloof op dit punt met elkaar te verzoenen? En wat te denken van die bijna-doodervaringen waar je steeds meer over hoort,  in het licht van wetenschap én het geloof? 

(more…)


Cursus Medische Ethiek: ‘het begin van het leven..’

0 comments

SAMSUNG DIGITAL CAMERAEind mei 2013 zal op drie achtereenvolgende vrijdagen in het Thomas a Kempis Leerhuis in Utrecht een cursus medische ethiek worden gegeven in samenwerking met de Stichting Medische Ethiek (voorzitter kardinaal dr. W.J. Eijk). In drie lezingen zullen aspecten van de zorg voor en de omgang met het beginnende leven van de mens besproken worden tegen de achtergrond van de leer van de Rooms-katholieke Kerk.

(more…)


Bouwen aan de Cultuur van het Leven

0 comments

life

De uitzending van Biofides bij Radio Maria België van mei 2013 gaan over ‘Bouwen aan de Cultuur van het leven’. Voor de geïnformeerde katholieke gelovige is dit de bekende terminologie van de wijlen en zalige paus Johannes Paulus II. Voor de minder goed geïnformeerde katholiek of voor mensen van een andere of zonder geloofsovertuiging is dit begrip mogelijk niet zo evident. Daarom wat uitleg..

(more…)


Week voor het Leven 2013 in het Europees Parlement

0 comments

MINOLTA DIGITAL CAMERADeze maand zal Biofides aanwezig zijn bij de derde ‘Week voor het Leven’ in het Europese Parlement. Het gaat om twee dagen in het Europees Parlement op uitnodiging van de Europese Volkspartij (waarin de Europese christen-democratie vertegenwoordigd is) met een rijk gevuld programma over essentiële thema’s rond de bescherming van het leven in het Europa van vandaag. Wanneer begint het menselijk leven? Heeft onderzoek op stamcellen verkregen uit menselijke embryo’s nog zin? Hoe verhoudt zich biotechnologie tot de biologie? Het Europees Burgerinitiatief ‘Eén van ons’, wat is het? De Film ‘Crescendo’, draagmoederschap en vrouwenhandel..

(more…)


Drieluik Bio-ethiek

0 comments

In de maand december verzorgde Biofides bij Radio Maria Nederland een drieluik over bio-ethiek. Net terugkomend van een Europees artsencongres dienaangaande in Rome is er genoeg om over te praten! Maar we breiden het thema uit van slechts de medische kant van het verhaal naar een breder perspectief. 

(more…)


Bio-ethiek in vogelvlucht

0 comments

bioethiekOp deze pagina de integrale tekst van een uitzending bij Radio Maria België op dinsdag 6 november 2012. In deze uitzending  volgen we de gedachtengang van een bioloog die tijdens en na zijn studie ontdekte dag God bestaat, dat Jezus leeft en ook de Heilige Geest een levende persoonlijke werkelijkheid is, dat de Katholieke kerk de instantie is die in staat is de wijsheid, de waarheid en de liefde van God aan de mens bekend te maken. Ook stelde hij vast dat zowel wetenschap als geloof redelijk zijn en dat de ethische standpunten van de Kerk dan ook redelijk te noemen zijn. Hij licht dat toe aan de hand van vier thema’s:

  • het begin van het menselijk leven ofwel het menselijk embryo
  • de seksualiteit bij de mens
  • het levenseinde van de mens
  • menselijke ecologie

Gebruik van deze tekst alleen na schriftelijke toestemming. Uw vragen of opmerkingen zijn welkom op biofides@gmail.com. (more…)


Bio-ethiek in vogelvlucht

0 comments

Op dinsdag 6 november 2012 verzorgde Biofides een uitzending bij Radio Maria België over bio-ethiek. Hoe kijken we tegen de ethische vragen aan rond beslissingen omtrent ons biologisch leven op alle niveaus: begin en einde van ons leven, onze seksualiteit, ons ecologisch bestaan? Op deze pagina de integrale tekst van een uitzending. Een introductie in de bio-ethiek aan de hand van vier thema’s:

  • het begin van het menselijk leven ofwel het menselijk embryo
  • de seksualiteit bij de mens
  • het levenseinde van de mens
  • menselijke ecologie

Gebruik van deze tekst alleen na schriftelijke toestemming. Uw vragen of opmerkingen zijn welkom op biofides@gmail.com.

(more…)