subscribe: Posts | Comments | Email

Cursus Medische Ethiek: ‘het begin van het leven..’

0 comments

SAMSUNG DIGITAL CAMERAEind mei 2013 zal op drie achtereenvolgende vrijdagen in het Thomas a Kempis Leerhuis in Utrecht een cursus medische ethiek worden gegeven in samenwerking met de Stichting Medische Ethiek (voorzitter kardinaal dr. W.J. Eijk). In drie lezingen zullen aspecten van de zorg voor en de omgang met het beginnende leven van de mens besproken worden tegen de achtergrond van de leer van de Rooms-katholieke Kerk.

(more…)


Bouwen aan de Cultuur van het Leven

0 comments

life

De uitzending van Biofides bij Radio Maria België van mei 2013 gaan over ‘Bouwen aan de Cultuur van het leven’. Voor de geïnformeerde katholieke gelovige is dit de bekende terminologie van de wijlen en zalige paus Johannes Paulus II. Voor de minder goed geïnformeerde katholiek of voor mensen van een andere of zonder geloofsovertuiging is dit begrip mogelijk niet zo evident. Daarom wat uitleg..

(more…)


Symposium Theologie van het Lichaam in Fatima, Portugal

0 comments

tob-fatima2013

Van 13 tot 16 juni 2013 wordt in Fatima, Portugal, het IVe Internationale Symposium over de Theologie van het Lichaam.  De eerste drie symposia waren in Oostenrijk (2007), Ierland (2009) and Londen (2011). Biofides was er in London bij, een geweldige ervaring van het diepe inzicht van Johannes Paulus II in de waarheid omtrent het menselijk lichaam, man en vrouw, de ‘taal van het lichaam’ en zijn betekenis vanaf het begin, in de geschiedenis tot en met – uiteindelijk – de bestemming in de eeuwigheid. Kortweg: Gods plan met de menselijke seksualiteit en vruchtbaarheid. 

(more…)


Het menselijk embryo: ‘Eén van Ons’

0 comments

oneofuslogoBiofides heeft in het verleden meer dan eens aandacht besteed aan de manier waarop we vanuit zowel de biologie als het geloof tegen het menselijk embryo aan kunnen kijken. Op grond van biologische, filosofische en religieuze argumenten is het redelijk om aan te nemen dat een menselijk embryo vanaf de samensmelting van ei- en zaadcel, binnen of buiten de baarmoeder, een menselijk individu is, ‘één van ons’. Biofides wil dan ook het Europees Burgerinitiatief ‘One of Us’ steunen dat EU-burgers in staat stelt invloed uit te oefenen op de Europese Commissie om het menselijk embryo de bescherming te garanderen die het in onze ogen verdient. Daarvoor zijn er 1 miljoen handtekeningen nodig, waarvan 19500 in Nederland en 16500 in België. Wij roepen u op uw handtekening niet aan dit burgerinitiatief te onthouden, of u dat nu doet om wetenschappelijke, humane of religieuze redenen. Indien u erkent dat een menselijk embryo ‘één van ons’ is, een medemens die bescherming verdient, dan hoort uw (elektronische) handtekening er bij. U kunt hier tekenen of eerst de uitgebreidere toelichting lezen. Op voorhand dank voor uw medewerking!

(more…)


Week voor het Leven 2013 in het Europees Parlement

0 comments

MINOLTA DIGITAL CAMERADeze maand zal Biofides aanwezig zijn bij de derde ‘Week voor het Leven’ in het Europese Parlement. Het gaat om twee dagen in het Europees Parlement op uitnodiging van de Europese Volkspartij (waarin de Europese christen-democratie vertegenwoordigd is) met een rijk gevuld programma over essentiële thema’s rond de bescherming van het leven in het Europa van vandaag. Wanneer begint het menselijk leven? Heeft onderzoek op stamcellen verkregen uit menselijke embryo’s nog zin? Hoe verhoudt zich biotechnologie tot de biologie? Het Europees Burgerinitiatief ‘Eén van ons’, wat is het? De Film ‘Crescendo’, draagmoederschap en vrouwenhandel..

(more…)


Biofides, een missie voor het leven

0 comments

blue_sunny_skyTijdens de uitzending van Biofides bij Radio Maria België van dinsdag 5 maart 2013 staan we stil bij het werk van Biofides zelf. Biofides is een samentrekking van de woorden biologie en ‘fides’ (Latijn voor ‘geloof’). Het is de vrucht van de ontdekking van een Nederlandse student biologie – in de jaren tachtig van de vorige eeuw – die ontdekte dat God bestaat en zich aan mensen openbaart. Dat betekende dat hetgeen hij aan de universiteit leerde over het biologische leven in verband gebracht moest worden met deze nieuwe ‘kennis’ van een levende God. Over de jaren heeft het inzicht zich verdiept en zich nu uitgekristaliseerd in een initiatief dat op de grote vragen over het leven een verstaanbaar en redelijk antwoord wil aanreiken. Daarbij richt Biofides zich tot gelovigen én ongelovigen, en bestrijkt een breed scala aan onderwerpen. Klik op ‘more’ om de uitzending online te beluisteren..
(more…)


Begin van het Menselijk Leven

0 comments

foetus_22_wekenOp dinsdag 4 december 2012 verzorgde Biofides bij Radio Maria België een uitzending over het begin van het menselijk leven: het menselijk embryo. Dat gebeurde in aansluiting op de uitzending van een maand daarvoor over bio-ethiek. Op deze pagina kunt u deze december-uitzending binnen afzienbare tijd opnieuw beluisteren en de aantekeningen voor de uitzending nalezen. De teksten worden immers niet meer geheel uitgeschreven en voorgelezen, om de levendigheid van het radio-)programma te bevorderen. Uw vragen en opmerkingen zijn welkom op biofides@gmail.com

(more…)


Drieluik Bio-ethiek

0 comments

In de maand december verzorgde Biofides bij Radio Maria Nederland een drieluik over bio-ethiek. Net terugkomend van een Europees artsencongres dienaangaande in Rome is er genoeg om over te praten! Maar we breiden het thema uit van slechts de medische kant van het verhaal naar een breder perspectief. 

(more…)


Bio-ethiek in vogelvlucht

0 comments

bioethiekOp deze pagina de integrale tekst van een uitzending bij Radio Maria België op dinsdag 6 november 2012. In deze uitzending  volgen we de gedachtengang van een bioloog die tijdens en na zijn studie ontdekte dag God bestaat, dat Jezus leeft en ook de Heilige Geest een levende persoonlijke werkelijkheid is, dat de Katholieke kerk de instantie is die in staat is de wijsheid, de waarheid en de liefde van God aan de mens bekend te maken. Ook stelde hij vast dat zowel wetenschap als geloof redelijk zijn en dat de ethische standpunten van de Kerk dan ook redelijk te noemen zijn. Hij licht dat toe aan de hand van vier thema’s:

  • het begin van het menselijk leven ofwel het menselijk embryo
  • de seksualiteit bij de mens
  • het levenseinde van de mens
  • menselijke ecologie

Gebruik van deze tekst alleen na schriftelijke toestemming. Uw vragen of opmerkingen zijn welkom op biofides@gmail.com. (more…)


Bio-ethiek in vogelvlucht

0 comments

Op dinsdag 6 november 2012 verzorgde Biofides een uitzending bij Radio Maria België over bio-ethiek. Hoe kijken we tegen de ethische vragen aan rond beslissingen omtrent ons biologisch leven op alle niveaus: begin en einde van ons leven, onze seksualiteit, ons ecologisch bestaan? Op deze pagina de integrale tekst van een uitzending. Een introductie in de bio-ethiek aan de hand van vier thema’s:

  • het begin van het menselijk leven ofwel het menselijk embryo
  • de seksualiteit bij de mens
  • het levenseinde van de mens
  • menselijke ecologie

Gebruik van deze tekst alleen na schriftelijke toestemming. Uw vragen of opmerkingen zijn welkom op biofides@gmail.com.

(more…)


« Previous Entries