subscribe: Posts | Comments | Email

Integrale Ecologie

0 comments
Integrale Ecologie

IJsbergen bij Groenland

Is er sprake van een significante verandering in het klimaat? En zo ja, wordt deze verandering door de mens veroorzaakt? Indien beide vragen met ‘ja’ beantwoord kunnen worden rust er om de mensheid de morele plicht om in te grijpen op basis van een integrale kijk op de ecologie. Daar komt de sociale problematiek van de ongelijke verdeling van de rijkdommen van deze aarde nog eens bovenop: de armste landen en volkeren zullen het meet te lijden hebben van een veranderend klimaat. Zij hebben de minste middelen om op die veranderingen in te kunnen spelen. Geen wonder dat een paus met een opvallende aandacht voor de armen op onze planeet, de ecologische problematiek ook ziet als een sociaal probleem. Hij werkt dat uit in zijn in 2015 verschenen ‘rondzendbrief’ aan de gehele wereld, getiteld Laudato Si’.

(more…)


Ecologie is niet het voorrecht van de Groenen

0 comments

Pope_Francis_Korea_Haemi_Castle_19_(cropped)Ecologie is niet het voorrecht van de Groenen. Dat zei paus Franciscus onlangs in Rome. Voor het is de ecologie “de verantwoordelijkheid van de christen” als antwoord op Gods schepping. De paus mediteerde over “Gods schepping” in de eerste lezing (Gen 1,1-19) en de “herschepping” in het Evangelie (Mc 6,53-56) waar “Jezus komt herscheppen wat door de zonde vernietigd was”.

(more…)


Bouwen aan de Cultuur van het Leven

0 comments

life

De uitzending van Biofides bij Radio Maria België van mei 2013 gaan over ‘Bouwen aan de Cultuur van het leven’. Voor de geïnformeerde katholieke gelovige is dit de bekende terminologie van de wijlen en zalige paus Johannes Paulus II. Voor de minder goed geïnformeerde katholiek of voor mensen van een andere of zonder geloofsovertuiging is dit begrip mogelijk niet zo evident. Daarom wat uitleg..

(more…)


Ecologie van de mens

0 comments

earth-11084_640Ecologie is iets van planten, dieren, natuur en milieu, zeggen ze. De welvaartsmaatschappij die wij samen geprocuceerd hebben, de afgelopen decennia, heeft een niet te onderschatten effect gehad op ons leefmilieu. Dat heeft geleid tot een ‘groene beweging’ die nog onlangs in Duitsland door niemand minder dan paus Benedictus XVI een pluim op de hoed kreeg voor haar inspanningen voor natuur en milieu. Tegelijk heeft dezelfde paus in zijn derde encykliek ‘Caritas in Veritate’ (2009) er op gewezen dat je natuurlijk niet aan de ene kant op kunt komen voor de biodiversiteit en tegelijk accepteren dat mensen voor hun geboorte of aan het einde van hun aards bestaan actief van het leven beroofd mogen worden. Sommigen gaan zover in hun inzet voor de natuur, dat zij de mens eerder als een plaag dan als een geschenk van God zien. Daarbij komen nog de ‘indianenverhalen’ over de zogenaamde overbevolking van de wereld, nu we met 7 miljard mensen op de planeet zijn.  Dat zou volgens sommigen dan weer tot geboortebeperkende maatregelen moet leiden. Waar we nood aan hebben is een ‘ecologie van de mens’, die rekening houdt met mens én natuur. Dat is een ecologie die de mens de plaats in de natuur geeft die hem toekomt, zonder dat de natuur het slachtoffer van de mans is. Daar gingen we – aan de hand van paus Benedictus – in drie  uitzendingen bij Radio Maria Nederland naar op zoek.    

  • 09 februari 2012: Het ecologische vraagstuk en de mens  (tekst)
  • 16 februari 2012: De mens in het biologische bestel (tekst
  • 23 februari 2012: Naar een integrale ecologie van de mens (tekst