subscribe: Posts | Comments | Email

De dood en het leven

0 comments

near-deathEen van de meest intrigerende thema’s uit het bestaan van de mens is zonder enige twijfel de dood. De biologie is de studie van het leven maar heeft ook wel degelijk iets te melden over het fenomeen dat daar diametraal tegenover lijkt te staan: het einde van het biologische leven of de dood. De godsdienst is misschien wel hét redmiddel voor de mens die met de zekerheid eens te zullen sterven ter wereld komt. Is de dood een natuurlijk gegeven of heeft het met de zonde te maken, zoals de bijbel zegt. Wat zegt de katholieke traditie daarover? Zijn  wetenschap en geloof op dit punt met elkaar te verzoenen? En wat te denken van die bijna-doodervaringen waar je steeds meer over hoort,  in het licht van wetenschap én het geloof? 

(more…)


Opstaan uit de dood…

0 comments

Tijdens de uitzending van 1 mei 2012 van ‘Biofides’ bij Radio Maria België hebben we vanuit een rationeel standpunt – dat de wetenschapper eigen is – de opstanding uit de dood van Jezus Christus bekeken. De vrome christen die van dit geloofspunt overtuigd is zal dat misschien als overbodig voorkomen, maar niet iedereen in onze tijd is zo vroom en zelfs de gelovige vraagt zich wel eens af: hoe is het mogelijk! Zijn die verhalen wel betrouwbaar? Moeten we het niet eerder symbolisch opvatten dan letterlijk, lichamelijk, historisch? In deze uitzending proberen we daar aan de hand van degelijke auteurs en denkers uit de katholieke en evangelische traditie meer zicht op te krijgen. Dat levert een verassend stevig onderbouwd verrijzenisgeloof op. Dat kan bij de christen de laatste mogelijk nog bestaande twijfels wegnemen en ook voor twijfelaars, agnosten en atheïsten overtuigend zijn

Uw reacties zijn welkom op biofides@gmail.com. Wij zullen zeker reageren.
(more…)