subscribe: Posts | Comments | Email

Wat als evolutie echt waar is…?

0 comments

De vraag ‘scheppingsgeloof en/of evolutietheorie’ blijft de gemoederen onder christenen verhitten. De discussie kreeg recent in Nederland een nieuwe impuls door de publicatie van En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie. De auteur, de protestantse theoloog Gijsbert van den Brink, is hoogleraar Geloof en Wetenschap aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

(more…)


Toeval en andere metaforen in de evolutietheorie

0 comments


Bijzonder interessante (en onderhoudende) lezing over toeval en andere metaforen in de evolutietheorie, gehouden door Ard Louis, professor in de theorerische physica aan de Universiteit van Oxford, bij gelegenheid van de BioLogos Conferentie over Evolutie en Christelijk geloof, 30 juni 30 – 2 juli 2015 in het Eberhard Centrum in Grand Rapids, Michigan, USA.


Ecologie is niet het voorrecht van de Groenen

0 comments

Pope_Francis_Korea_Haemi_Castle_19_(cropped)Ecologie is niet het voorrecht van de Groenen. Dat zei paus Franciscus onlangs in Rome. Voor het is de ecologie “de verantwoordelijkheid van de christen” als antwoord op Gods schepping. De paus mediteerde over “Gods schepping” in de eerste lezing (Gen 1,1-19) en de “herschepping” in het Evangelie (Mc 6,53-56) waar “Jezus komt herscheppen wat door de zonde vernietigd was”.

(more…)


Pausen, evolutie en de Big Bang

0 comments
Pauselijke Academie voor Wetenschappen, Vaticaan

Pauselijke Academie voor Wetenschappen, Vaticaan

Eind oktober heeft paus Franciscus de Pauselijke Academie voor Wetenschappen toegesproken en zich uitgelaten over twee belangrijke wetenschappelijke theorieën die ons huidige wereldbeeld bepalen: de evolutietheorie en die van de ‘oerknal’ of ‘Big Bang’. Bovendien ging hij in op de verantwoordelijkheid van de wetenschapper ten opzichte van de mensheid. De uitspraken van de paus kunnen bepaalde mensen tegen de haren instrijken: vooral zij die het op de evolutietheorie gemunt hebben en alternatieve verklaringen voor de evolutie van het leven voorstaan: met name de ook in katholieke kringen populaire ‘Intelligent design beweging’ en het toevallig deze maand in Nederland opduikend ‘katholiek creationisme’. De paus, in navolging van zijn voorgangers, lijkt dergelijke stromingen niet te steunen en de evolutietheorie wél serieus te nemen, zoals zijn voorgangers dat deden.

(more…)


Galileo en Middeleeuwse Wetenschap – door James Hannam

0 comments


Moeten we Genesis figuurlijk begrijpen?

0 comments

genesisWerden mensen waarover in het boek Genesis gesproken wordt werkelijk 900 jaar oud? Tim Staples, directeur apologetica en evangelisatie bij het Amerikaanse  apostolaat ‘Catholic Answers’ (San Diego, Californië), bekeerde zich in 1988 tot het katholieke geloof, was opgegroeid als  ‘Southern Baptist’, was enige jaren jeugdleider in een ‘Assembly of God’ gemeenschap. Hij was vier jaar in het bij het Korps Mariniers van de Amerikaanse strijdkrachten en volgde vervolgens zes jaar een priesteropleiding en haalde een graad in de filosofie. Hij studeerde daarna twee jaar theologie maar realiseerde zich dat hij niet geroepen was tot het priesterschap en verliet het seminarie in 1994. Tim is sindsdien werkzaam in katholieke apologetica en evangelisatie.

 

(more…)


Evolutie & Schepping

0 comments

Op 6 maart 2012 vond de tweede uitzending van ‘Biofides’ plaats bij Radio Maria België, rechtstreeks vanuit de studio in Egenhoven bij Leuven. En in een programma over biologie en geloof kon het thema van ‘Evolutie & Schepping’ niet langt op zich laten wachten. Zijn die twee met lekaar te verzoenen of staan wetenschap en geloof hier diametraal tegenover elkaar. En indien er een brug te slaan is tussen de biologische evolutietheorie en het geloof in een Schepper van hemel en aarde, hoe moeten we ons die ‘brug’ dan voorstellen. U kunt de opname hier opnieuw beluisteren en eventueel de tekst meelzen. Indien u het werk van Biofides waardeert, gedenkt u ons dan met een gift. Gebruik van opname en/of tekst alleen na toestemming. 

(more…)