subscribe: Posts | Comments | Email

Argumenten voor het bestaan van de God van het christendom

0 comments

corcovado_statue01_2005-03-14Volgens filosoof en wiskundige Emanuel Rutten zijn goede rationele argumenten voor het bestaan van God. Sterker nog, de rationele argumenten zijn volgens hem juist in deze tijd zó krachtig geworden dat Godsgeloof in feite de meest redelijke positie is. Echter, argumenten voor theïsme zijn nog geen argumenten voor de christelijke God. Op grond van redelijke argumentatie kan eveneens de stap worden gemaakt van algemeen theïsme naar christendom. Dat schrijft ‘zinzoeker’ Paul Delfgaauw op zijn blog ‘vangodenenmensen’.

(more…)


Intelligent Design

0 comments

facetoogInleiding In de uitzending van 4 februari 2014 van Biofides bij Radio Maria België gaan we in op ‘Intelligent Design’. Een wat abstract onderwerp wellicht dat de kop opsteekt in de immer doorgaande discussie over evolutie en schepping, één van de meest in het oog springende onderwerpen als het gaat om Biologie en geloof. Want daar gaat het bij Biofides om: hoe kunnen we de biologie als moderne wetenschap en de wetenschap in het algemeen in verband brengen met het geloof? Indien wetenschap ons iets leert over de werkelijkheid en ‘ware’ uitspraken kan doen, in hoeverre kunnen we dat ook over geloof zeggen, welk geloof dan en hoe kunnen we geloofsuitspraken op hun waarheid onderzoeken? Hoe kunnen we biologische en andere wetenschappelijke uitspraken verzoenen met wat het geloof zegt? ‘Intelligent Design’ wordt vaak gezien als een tussenoplossing in een conflictueuze spanning die er zou bestaan tussen mensen die ‘heilig’ geloven in de biologische evolutie volgens de theorie van Charles Darwin en het aloude scheppingsgeloof op basis van de joods-christelijke bijbel, meer in het bijzonder het boek Genesis en daarvan de eerste hoofdstukken. In deze uitzending willen we wat meer duidelijkheid verschaffen over wat Intelligent Design wel en niet is en of we ons ‘heil’ in het debat geloof en wetenschap van deze visie moeten verwachten.

(more…)


Voorhof van de heidenen: Vaticaan in gesprek met ongelovigen

0 comments

86593Het Vaticaan is in de lente 2011 een groots project gestart waarbij het gesprek met agnosten en atheïsten centraal zal staan. Het project is “een nieuwe, permanente structuur van het Vaticaan om de dialoog en de ontmoeting tussen gelovigen en ongelovigen te bevorderen”, aldus kardinaal Ravasi, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Cultuur, vormt. Inmiddels emeritus-paus Benedictus XVI zei in een kersttoespraak van 2009 tot zijn medewerkers in het Vaticaan veel belang te hechten aan de band van de Kerk met mensen die zichzelf agnost of atheïst noemen. Hij pleitte daarbij voor een speciaal ontmoetingsterrein in het leven van de Kerk, vergelijkbaar met het plein voor de tempel van Jeruzalem dat bestemd was voor niet-Joden (‘heidenen’), die wilden bidden tot de ene, onbekende God, de zogeheten ‘voorhof der heidenen’.

(more…)


Boek: ‘Redenen om te geloven’

0 comments

Mgr_Leonard_2bisHet geloof vormt misschien wel de grootste uitdaging voor de hedendaagse maatschappij. Bestaat God? En als Hij bestaat, blijft hij dan ver van ons of kunnen wij Hem kennen, zekerheid omtrent zijn bestaan verkrijgen? Komt God actief tussenbeide in onze geschiedenis? En wat te zeggen over Jezus Christus? 

In onze westerse geseculariseerde wereld worden deze vragen behandeld op het scherp van de snee. Ook in de dialoog tussen biologie en geloof, tussen wetenschap en religie, zijn deze vragen voortdurend aan de orde. Biofides besteedde daar als meer dan eens aandacht aan. 

(more…)


Bouwen aan de Cultuur van het Leven

0 comments

life

De uitzending van Biofides bij Radio Maria België van mei 2013 gaan over ‘Bouwen aan de Cultuur van het leven’. Voor de geïnformeerde katholieke gelovige is dit de bekende terminologie van de wijlen en zalige paus Johannes Paulus II. Voor de minder goed geïnformeerde katholiek of voor mensen van een andere of zonder geloofsovertuiging is dit begrip mogelijk niet zo evident. Daarom wat uitleg..

(more…)


Geloof en Wetenschap

0 comments

kosmos57094Het einde van de maand mei en de maand juni van 2012 stonden voor wat de uitzendingen van Biofides bij Radio Maria betreft in het teken van de dialoog tussen geloof en wetenschap. Bij Radio Maria Nederland op woensdag 30 mei, 6 en 13 juni een serie van drie uitzendingen waarin we de kwestie respectievelijk historisch, filosofisch en ethisch benaderen. Bij Radio Maria België zullen we het geheel bespreken in één langere uitzending op 6 juni. Hieronder treft u de integrale tekst van de uitzending bij Radio Maria België aan. Klik hier om naar de drie uitzendingen te gaan bij Radio Maria Nederland. Deze zijn online opnieuw te beluisteren. Indien het werk van Biofides waardeert, gedenkt u ons dan met een gift. Uw reacties en vragen zijn welkom op biofides@gmail.com.
(more…)


Het Bestaan van God

0 comments

Op 3 april 2012 stond de derde uitzending van Biofides bij Radio Maria België in het teken van ‘het bestaan van God’. We zullen het bestaan van God biologisch niet kunnen aantonen, maar er blijken goede redenen te bestaan om in God te geloven. Je hoeft daar strikt genomen geen religieuze opvoeding voor gehad te hebben of buitengewone religieuze ervaringen voor hebben opgedaan, ook zal helpen die zaken wel. U kunt de uitzending hier opnieuw beluisteren en de integrale tekst van de uitzending meelezen. Om auteursrechtelijke redenen zijn de muzikale onderbrekingen van het programma in de opname weggelaten. Waardeert u het werk van Biofides, gedenk ons dan met een gift. Uw vragen en opmerkingen zijn welkom op biofides@radiomaria.be.

 

(more…)


De Redelijkheid van het Geloof

0 comments

denkerSerie van twee uitzendingen bij Radio Maria Nederland in welke we antwoord willen geven op de vraag of geloven in God rationeel te verdedigen is. Vele denkers in onze geschiedenis hebben vele antwoorden op die vraag geformuleerd, maar niet weinig mensen in onze tijd denken dat geloof en rede niet met elkaar te verzoenen zijn. Hoe kunnen we daarop antwoorden? Enkele denkers die we zeker aan het woord zullen laten zijn: Augustinus, Thomas van Aquino, en in onze tijd: André-Joseph Léonard, Dr. Scott Hahn, Prof. William Lane Craig, Fr. Joseph Sptizer, Dr. Peter Kreeft en anderen.

(more…)


Interview met Vincent Kemme

0 comments

Op 29 november 2011 was Vincent Kemme te gast in de nieuwe studio’s van Radio Maria België in Leuven-Egenhoven, voor een persoonlijk interview. Aan de orde kwamen zijn ommekeer van een agnostisch studentenbestaan in 1980 tijdens zijn studie biologie in Utrecht, de katholieke charismatische vernieuwing, de gemeenschap Emmanuel en Biofides, zijn apostolaat over biologie en geloof. Uw reacties zijn welkom op biofides@gmail.com