subscribe: Posts | Comments | Email

Richard Dawkins versus Kardinaal George Pell

0 comments

Richard Dawkins, de bekende Britse atheïstische evolutiebioloog, en de katholieke, Australische kardinaal George Pell gingen in april 2012 bij het Australische televisieprogramma Q&A (Vraag en Antwoord) met elkaar in debat over religie, moraal en evolutie. De volledige uitzending (in het Engels)

Lees een volledig transcript hier (ook in het Engels).

Vragen of opmerkingen? Mail naar info@biofides.eu


Biofides in het Onderwijs

0 comments

School books with apple on desk

Zelf komend uit het middelbaar onderwijs in Nederland, Vlaanderen en aan de Europese Scholen in Brussel, sla ik een uitnodiging van een Vlaamse godsdienstleraar om in de klas over geloof en wetenschap te komen spreken niet af! Het is altijd boeiend om met leerlingen van – in dit geval – 17 tot 18 jaar een stevig debat te voeren over de (on-) verzoenbaarheid van biologie en geloof en de argumenten die daar voor of tegen pleiten. Laat de hersencellen maar hun werk doen: de vraag is wat het meest redelijk is om te geloven!

(more…)


De oorsprong van het leven: werking van de natuur en/of goddelijke interventie?

0 comments

Rafael Vicuña, professor in de microbiologie, moleculaire biologie en xenobiologie aan de Pauselijke Katholieke Universiteit van Santiago, Chili, presenteert zijn wetenschappelijke en filosofische inzichten over de oorsprong van het leven, tijdens de plenaire sessie van 2014 van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen over ‘Evoluerende Concepten van de Natuur’. In zijn toespraak geeft hij de meest recente inzichten in de natuurlijke verklaringen voor het ontstaan van leven uit niet-levende materie en zijn gedachten over complexiteit, ontwerp, goddelijke interventie (indien daarvan sprake is), natuurlijke en goddelijke oorzakelijkheid. De lezing is in het Engels en duur ongeveer 17 minuten.

(more…)


Integrale Ecologie

0 comments
Integrale Ecologie

IJsbergen bij Groenland

Is er sprake van een significante verandering in het klimaat? En zo ja, wordt deze verandering door de mens veroorzaakt? Indien beide vragen met ‘ja’ beantwoord kunnen worden rust er om de mensheid de morele plicht om in te grijpen op basis van een integrale kijk op de ecologie. Daar komt de sociale problematiek van de ongelijke verdeling van de rijkdommen van deze aarde nog eens bovenop: de armste landen en volkeren zullen het meet te lijden hebben van een veranderend klimaat. Zij hebben de minste middelen om op die veranderingen in te kunnen spelen. Geen wonder dat een paus met een opvallende aandacht voor de armen op onze planeet, de ecologische problematiek ook ziet als een sociaal probleem. Hij werkt dat uit in zijn in 2015 verschenen ‘rondzendbrief’ aan de gehele wereld, getiteld Laudato Si’.

(more…)


De Katholieke Kerk en Evolutie

0 comments

Dr. Daniel Kuebler, professor in de biologie aan de Franciscan University of Steubenville, spreekt over “The Catholic Church and Evolution: The Value of Interdisciplinary Scholarship.” Daarin geeft hij een overzicht van de katholieke reactie op Darwin’s evolutietheorie, vergelijkt deze met de reactie van de Kerk op het heliocentrisme van Copernicus en Galilei, dringt aan op juiste definities in de discussie en geeft zijn gedachten oer de manier waarop natuurwetenschappelijk en theologisch denken zich tot elkaar verhouden. Een verhelderend betoog.

(more…)


Campagne Biofides – December 2015

0 comments

biofidesgroenBeste vrienden van Biofides,

Het einde van het jaar nadert zodat het hoog tijd wordt u nog dit jaar een elektronische nieuwsbrief te sturen. Biofides heeft het soms zo druk dat we nauwelijks aan onze communicatie met u toekomen. En dat terwijl u ons steunt, met uw ideeën en suggesties, met uw vragen en opmerkingen, met uw gebed of zelfs met uw financiële bijdrage. Heel vaak bereiken ons zeer positieve reacties als we ergens staan met een stand of aanwezig zijn bij een evenement. Biofides, de verkonding van ‘het evangelie van het leven’, wordt ervaren als een belangrijk apostolaat in onze tijd en we willen daar dus graag mee doorgaan: door radio-uitzendingen te verzorgen, advieswerk te leveren voor artsen wereldwijd, vragen te beantwoorden van bezoekers van de website of luisteraars, door bij te dragen aan belangrijke publicaties, door het geven van gastlessen, het voeren van debatten…

Voor dat alles zijn echter ook middelen voor nodig. Vandaar deze najaarscampagne, om de rekeningen betaald te krijgen. Voor dit jaar willen we graag 5.000 euro trachten in te zamelen, om allerlei kosten te betalen die wij vaak nog uit privé-middelen moeten bekostigen: reiskosten, kantoorkosten, internet-abonnement, telefoon, drukkosten, etc. Mogen we u vragen om een (extra, indien u al schenkt) bijdrage, nog voor het einde van dit jaar? Waarom niet nu meteen, dan vergeet u het niet… 😉

Klik hier om naar de sponsorpagina gaan!

Hartelijk dank!


Geloof en wetenschap: cursus ‘Test of Faith’

0 comments

testoffaithZijn we bij toeval op deze planeet? Heeft de Big Bang God uit het universum verdreven? Hoe weet je of iets waar en betrouwbaar is of niet? Deze video is een introductie op deel 1 van de Test of FAITH documentaire, behorend bij de cursus Test of FAITH, een initiatief op het terrein van geloof en wetenschap vanuit de reformatorische wereld. In deze video vertellen wetenschappers je over hun zoektocht naar waarheid in het leven.

(more…)


Stripboek over Natuurlijke Geboorteregeling

0 comments

vicky2‘Vicky – een les in liefde’ is een stripboek dat werd uitgewerkt door NFP-Vlaanderen naar een idee van Pierre Hernalsteen. Het verhaal wil jongeren bewust maken van hun seksualteit en hun vruchtbaarheid en hen hier op een open, positieve en natuurlijke manier mee leren omgaan. NFP-Vlaanderen wil zo een gezonde, authentieke en liefdevolle omgang tussen man en vrouw bevorderen.

(more…)


Toeval en andere metaforen in de evolutietheorie

0 comments


Bijzonder interessante (en onderhoudende) lezing over toeval en andere metaforen in de evolutietheorie, gehouden door Ard Louis, professor in de theorerische physica aan de Universiteit van Oxford, bij gelegenheid van de BioLogos Conferentie over Evolutie en Christelijk geloof, 30 juni 30 – 2 juli 2015 in het Eberhard Centrum in Grand Rapids, Michigan, USA.


Ecologie is niet het voorrecht van de Groenen

0 comments

Pope_Francis_Korea_Haemi_Castle_19_(cropped)Ecologie is niet het voorrecht van de Groenen. Dat zei paus Franciscus onlangs in Rome. Voor het is de ecologie “de verantwoordelijkheid van de christen” als antwoord op Gods schepping. De paus mediteerde over “Gods schepping” in de eerste lezing (Gen 1,1-19) en de “herschepping” in het Evangelie (Mc 6,53-56) waar “Jezus komt herscheppen wat door de zonde vernietigd was”.

(more…)


« Previous Entries Next Entries »