subscribe: Posts | Comments | Email

Over Biofides

This post is also available in: Engels, Frans, Duits

20091001 Profiel VincentWelkom op de Nederlandstalige pagina’s van ‘Biofides’, een website voor de dialoog tussen biologie en geloof.

Biofides is een initiatief van Vincent Kemme, een Nederlandse oud-leraar biologie in België. Na zijn ommekeer tijdens zijn studie in Nederland van een agnostisch naar een katholiek christelijk geloofsleven, een loopbaan deels in de ‘nieuwe evangelisatie’ en deels in het onderwijs, na aanvullende studies theologie en filosofie besloot hij zijn leven te wijden aan de verheldering van de relatie tussen biologische wetenschap en geloof. Door een wetenschappelijke, filosofische en theologische reflectie is het mogelijk tot redelijke en positieve conclusies te komen omtrent het leven. Deze conclusies kunnen zuiver filosofisch zijn als ook ethisch van aard.

Biofides richt zich op verschillende sectoren van de samenleving: het onderwijs, de wetenschap, de wereld van de zorg, elke kerkelijke realiteit (katholiek en protestant), personen en instellingen met een andere godsdienste en levensbeschouwelijke opvatting, op de media en op alle geïnteresseerden.

Reeds behandelde thema’s

 • geloof en wetenschap
 • evolutie en schepping
 • het leven in de kosmos
 • het bestaan ​​van God
 • de redelijkheid van het geloof
 • seksualiteit en de ‘theologie van het lichaam’
 • menselijk embryo en het begin van het leven
 • einde van het leven en opstaan uit de dood
 • evangelie van het leven
 • geloof en geneeskunde
 • bio-ethiek
 • dictatuur van het relativisme
 • menselijke ecologie

Biofides is gevestigd ten westen van Brussel
Espenveldstraat 25
B-1760 Roosdaal
(Regio Brussel, België)
E-mail: biofides@gmail.com”
Tel.: + 32 474 771 971