subscribe: Posts | Comments | Email

Wetenschap & Geloof

This post is also available in: Engels, Frans

scienceBiologie is een (natuur-) wetenschap: zij heeft als object van studie de levende natuur. Daarbij wordt zij ‘gevoed’ door natuurkundige (fysische) en scheikundige (chemische) inzichten, bedient zich van de wiskunde en de formele logica, komt in aanraking met de geologie en raakt bij de mens aan de menswetenschappen.

Dat alles is gebaseerd op bepaalde filosofische uitgangspunten, zoals de intelligibiliteit van de natuurlijke orde (het vermogen begrepen te worden door intelligente wezens als de mens), de betrouwbaarheid van onze waarneming en ons verstand, de juistheid van het logische en mathematische denken, het bestaan van een ordening in de werkelijkheid en van natuurwetten. Biologie raakt dus aan de filosofie, die zich ook vragen stelt omtrent de eventueel bestaande ‘bovennatuurlijke’ orde, dat wat de zichtbare en meetbare werkelijkheid ‘overstijgt’ (transcendentie, versus immanentie). Zoals de vraag waarom er überhaupt ‘iets’ is en niet ‘niets’. En wat de eerste oorzaak van dat alles is. Of waar de ordening en doelgerichtheid van de natuur vandaan komt. Of de intelligibiliteit van de natuur die een intelligente ontwerper verraad. Zo kan men komen tot de rationele conclusie van het bestaan van God, de eerste oorzaak die tegelijk ook doeloorzaak van de natuurlijke orde is en de natuurlijke orde ‘uit het (natuurkundige) niets’ geschapen heeft.

De theologie bestudeert dat wat de mensheid aan zelf-openbaring van God ondervinden heeft en vastgelegd heeft in de Heilige Schrift en in de gehele joods-christelijke traditie, voor katholieken meer bepaald de ‘Traditie van de Kerk’, een Kerk die daar bovendien nog ‘leerstellig’ over spreekt en daarbij claimt ‘de waarheid’ – als het er op aankomst – onfeilbaar te spreken inzake ‘geloof en moraal’ (niet inzake natuurwetenschappen!).

Enkele van de belangrijkste onderweren die we op deze site bespreken zijn

Links

Vragen? info@biofides.eu