subscribe: Posts | Comments | Email

Richard Dawkins versus Kardinaal George Pell

0 comments

Richard Dawkins, de bekende Britse atheïstische evolutiebioloog, en de katholieke, Australische kardinaal George Pell gingen in april 2012 bij het Australische televisieprogramma Q&A (Vraag en Antwoord) met elkaar in debat over religie, moraal en evolutie. De volledige uitzending (in het Engels)

Lees een volledig transcript hier (ook in het Engels).

Vragen of opmerkingen? Mail naar info@biofides.eu


Biofides in het Onderwijs

0 comments

School books with apple on desk

Zelf komend uit het middelbaar onderwijs in Nederland, Vlaanderen en aan de Europese Scholen in Brussel, sla ik een uitnodiging van een Vlaamse godsdienstleraar om in de klas over geloof en wetenschap te komen spreken niet af! Het is altijd boeiend om met leerlingen van – in dit geval – 17 tot 18 jaar een stevig debat te voeren over de (on-) verzoenbaarheid van biologie en geloof en de argumenten die daar voor of tegen pleiten. Laat de hersencellen maar hun werk doen: de vraag is wat het meest redelijk is om te geloven!

(more…)


De Katholieke Kerk en Evolutie

0 comments

Dr. Daniel Kuebler, professor in de biologie aan de Franciscan University of Steubenville, spreekt over “The Catholic Church and Evolution: The Value of Interdisciplinary Scholarship.” Daarin geeft hij een overzicht van de katholieke reactie op Darwin’s evolutietheorie, vergelijkt deze met de reactie van de Kerk op het heliocentrisme van Copernicus en Galilei, dringt aan op juiste definities in de discussie en geeft zijn gedachten oer de manier waarop natuurwetenschappelijk en theologisch denken zich tot elkaar verhouden. Een verhelderend betoog.

(more…)


Geloof en wetenschap: cursus ‘Test of Faith’

0 comments

testoffaithZijn we bij toeval op deze planeet? Heeft de Big Bang God uit het universum verdreven? Hoe weet je of iets waar en betrouwbaar is of niet? Deze video is een introductie op deel 1 van de Test of FAITH documentaire, behorend bij de cursus Test of FAITH, een initiatief op het terrein van geloof en wetenschap vanuit de reformatorische wereld. In deze video vertellen wetenschappers je over hun zoektocht naar waarheid in het leven.

(more…)


Pausen, evolutie en de Big Bang

0 comments
Pauselijke Academie voor Wetenschappen, Vaticaan

Pauselijke Academie voor Wetenschappen, Vaticaan

Eind oktober heeft paus Franciscus de Pauselijke Academie voor Wetenschappen toegesproken en zich uitgelaten over twee belangrijke wetenschappelijke theorieën die ons huidige wereldbeeld bepalen: de evolutietheorie en die van de ‘oerknal’ of ‘Big Bang’. Bovendien ging hij in op de verantwoordelijkheid van de wetenschapper ten opzichte van de mensheid. De uitspraken van de paus kunnen bepaalde mensen tegen de haren instrijken: vooral zij die het op de evolutietheorie gemunt hebben en alternatieve verklaringen voor de evolutie van het leven voorstaan: met name de ook in katholieke kringen populaire ‘Intelligent design beweging’ en het toevallig deze maand in Nederland opduikend ‘katholiek creationisme’. De paus, in navolging van zijn voorgangers, lijkt dergelijke stromingen niet te steunen en de evolutietheorie wél serieus te nemen, zoals zijn voorgangers dat deden.

(more…)


Argumenten voor het bestaan van de God van het christendom

0 comments

corcovado_statue01_2005-03-14Volgens filosoof en wiskundige Emanuel Rutten zijn goede rationele argumenten voor het bestaan van God. Sterker nog, de rationele argumenten zijn volgens hem juist in deze tijd zó krachtig geworden dat Godsgeloof in feite de meest redelijke positie is. Echter, argumenten voor theïsme zijn nog geen argumenten voor de christelijke God. Op grond van redelijke argumentatie kan eveneens de stap worden gemaakt van algemeen theïsme naar christendom. Dat schrijft ‘zinzoeker’ Paul Delfgaauw op zijn blog ‘vangodenenmensen’.

(more…)


Johannes Kepler en diens betekenis voor onze tijd

0 comments


Gerard Bodifee, Vlaamse astrofysicus, filosoof en publicist, vertelt in een lang interview, afgenomen door zijn echtgenote, schrijfster en televisiepersoonlijkheid Lucette Verboven, over de figuur van Johannes Kepler en diens betekenis voor de moderne tijd. Het gesprek gaat over de fascinerende biografie van Kepler, diens wetenschappelijk werk waarin het middeleeuwse wereldbeeld omgevormd wordt tot dat van de moderne tijd, en de relatie tussen religie en wetenschap.

(more…)


Galileo en Middeleeuwse Wetenschap – door James Hannam

0 comments


‘ForumC’ stimuleert het gesprek over schepping en evolutie

0 comments

?????????ForumC, een forum voor geloof, wetenschap en samenleving en initiatiefnemer van de website ‘Geloof en Wetenschap’, vindt het belangrijk dat er in christelijke kring een gesprek wordt gevoerd over schepping en evolutie. Daarom is ForumC gestart met het project ‘From Bable to understanding’, gesubsidieerd door Biologos, om dit gesprek te stimuleren.

(more…)


Is religie in onze genen?

0 comments


De hypothese van het ‘god-gen’ heeft de wereld veroverd.  Het werd bedacht door de humaan-geneticus Dean Hamer, die beweert dat hij een god-gen heeft ontdekt. Is dat ook het geval? Wat scheelt er aan zijn beweringen? Zijn collega humaan-geneticus Gerard Verschuuren zet de zaak uiteen in deze (Engelstalige) video!

(more…)


« Previous Entries