subscribe: Posts | Comments | Email

Wat als evolutie echt waar is…?

0 comments

De vraag ‘scheppingsgeloof en/of evolutietheorie’ blijft de gemoederen onder christenen verhitten. De discussie kreeg recent in Nederland een nieuwe impuls door de publicatie van En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie. De auteur, de protestantse theoloog Gijsbert van den Brink, is hoogleraar Geloof en Wetenschap aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

(more…)


Richard Dawkins versus Kardinaal George Pell

0 comments

Richard Dawkins, de bekende Britse atheïstische evolutiebioloog, en de katholieke, Australische kardinaal George Pell gingen in april 2012 bij het Australische televisieprogramma Q&A (Vraag en Antwoord) met elkaar in debat over religie, moraal en evolutie. De volledige uitzending (in het Engels)

Lees een volledig transcript hier (ook in het Engels).

Vragen of opmerkingen? Mail naar info@biofides.eu


Biofides in het Onderwijs

0 comments

School books with apple on desk

Zelf komend uit het middelbaar onderwijs in Nederland, Vlaanderen en aan de Europese Scholen in Brussel, sla ik een uitnodiging van een Vlaamse godsdienstleraar om in de klas over geloof en wetenschap te komen spreken niet af! Het is altijd boeiend om met leerlingen van – in dit geval – 17 tot 18 jaar een stevig debat te voeren over de (on-) verzoenbaarheid van biologie en geloof en de argumenten die daar voor of tegen pleiten. Laat de hersencellen maar hun werk doen: de vraag is wat het meest redelijk is om te geloven!

(more…)


De oorsprong van het leven: werking van de natuur en/of goddelijke interventie?

0 comments

Rafael Vicuña, professor in de microbiologie, moleculaire biologie en xenobiologie aan de Pauselijke Katholieke Universiteit van Santiago, Chili, presenteert zijn wetenschappelijke en filosofische inzichten over de oorsprong van het leven, tijdens de plenaire sessie van 2014 van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen over ‘Evoluerende Concepten van de Natuur’. In zijn toespraak geeft hij de meest recente inzichten in de natuurlijke verklaringen voor het ontstaan van leven uit niet-levende materie en zijn gedachten over complexiteit, ontwerp, goddelijke interventie (indien daarvan sprake is), natuurlijke en goddelijke oorzakelijkheid. De lezing is in het Engels en duur ongeveer 17 minuten.

(more…)


De Katholieke Kerk en Evolutie

0 comments

Dr. Daniel Kuebler, professor in de biologie aan de Franciscan University of Steubenville, spreekt over “The Catholic Church and Evolution: The Value of Interdisciplinary Scholarship.” Daarin geeft hij een overzicht van de katholieke reactie op Darwin’s evolutietheorie, vergelijkt deze met de reactie van de Kerk op het heliocentrisme van Copernicus en Galilei, dringt aan op juiste definities in de discussie en geeft zijn gedachten oer de manier waarop natuurwetenschappelijk en theologisch denken zich tot elkaar verhouden. Een verhelderend betoog.

(more…)


Toeval en andere metaforen in de evolutietheorie

0 comments


Bijzonder interessante (en onderhoudende) lezing over toeval en andere metaforen in de evolutietheorie, gehouden door Ard Louis, professor in de theorerische physica aan de Universiteit van Oxford, bij gelegenheid van de BioLogos Conferentie over Evolutie en Christelijk geloof, 30 juni 30 – 2 juli 2015 in het Eberhard Centrum in Grand Rapids, Michigan, USA.


‘ForumC’ stimuleert het gesprek over schepping en evolutie

0 comments

?????????ForumC, een forum voor geloof, wetenschap en samenleving en initiatiefnemer van de website ‘Geloof en Wetenschap’, vindt het belangrijk dat er in christelijke kring een gesprek wordt gevoerd over schepping en evolutie. Daarom is ForumC gestart met het project ‘From Bable to understanding’, gesubsidieerd door Biologos, om dit gesprek te stimuleren.

(more…)


Intelligent Design

0 comments

facetoogInleiding In de uitzending van 4 februari 2014 van Biofides bij Radio Maria België gaan we in op ‘Intelligent Design’. Een wat abstract onderwerp wellicht dat de kop opsteekt in de immer doorgaande discussie over evolutie en schepping, één van de meest in het oog springende onderwerpen als het gaat om Biologie en geloof. Want daar gaat het bij Biofides om: hoe kunnen we de biologie als moderne wetenschap en de wetenschap in het algemeen in verband brengen met het geloof? Indien wetenschap ons iets leert over de werkelijkheid en ‘ware’ uitspraken kan doen, in hoeverre kunnen we dat ook over geloof zeggen, welk geloof dan en hoe kunnen we geloofsuitspraken op hun waarheid onderzoeken? Hoe kunnen we biologische en andere wetenschappelijke uitspraken verzoenen met wat het geloof zegt? ‘Intelligent Design’ wordt vaak gezien als een tussenoplossing in een conflictueuze spanning die er zou bestaan tussen mensen die ‘heilig’ geloven in de biologische evolutie volgens de theorie van Charles Darwin en het aloude scheppingsgeloof op basis van de joods-christelijke bijbel, meer in het bijzonder het boek Genesis en daarvan de eerste hoofdstukken. In deze uitzending willen we wat meer duidelijkheid verschaffen over wat Intelligent Design wel en niet is en of we ons ‘heil’ in het debat geloof en wetenschap van deze visie moeten verwachten.

(more…)


Is er Intelligent Design in de natuur?

0 comments

bacterial-flagellumGerard M. Verschuuren , wetenschapper , schrijver , spreker en adviseur, werkzaam op het raakvlak van wetenschap, filosofie en religie, legt het verschil uit tussen ‘intelligent design’ als een metafysisch concept en ‘ID’ als wetenschappelijke theorie. Hij onderschrijft het eerste, noemt het ‘kosmisch ontwerp’ en schrijft het toe aan God , de auteur van de natuurwetten en schepper van de wereld die wordt onderzocht door natuurwetenschappen. Hij weerlegt ‘ID’ als een wetenschappelijke theorie die zou leiden tot een ‘god van de gaten’. De natuur, biologische evolutie inbegrepen, heeft geen bovennatuurlijke interventies nodig die complexe structuren voortbrengen. De metafysische ontwerper en zijn wetten van de natuur, met inbegrip van natuurlijke selectie, volstaan.

(more…)


Evolutie een ongeleid projectiel?

0 comments

Schermafbeelding 2013-10-08 om 12.13.28De Nederlandstalige verzie van het blad New Scientist trakteert ons op een mooie uitleg over evolutie en wil enkele hardnekkige misverstanden uit de weg ruilen. Nee, mensen stammen niet af van de huidige apen maar van een gemeenschappelijke voorouder. Giraffes kregen niet lange nekken zodat ze de blaadjes van hoge bomen konden eten. Ze kregen die doordat een lange nek  de overlevingskansen vergroot waardoor hij meer nageslacht kan produceren. Nee, wij worden niet steeds beter dankzij evolutie maar ‘dankzij evolutie vallen de exemplaren die de huidige wereld niet kunnen doorstaan’ alleen maar ‘af’. ‘Evolutie is rommelig, ongericht, een loose cannon. Er verandert van alles aan organismes. De enige evolutie-regel is dat de beesten die zich het beste staande houden in de wereld van dat moment de kans krijgen kindjes te maken.’ Is daarmee alles gezegd? 

(more…)


« Previous Entries