subscribe: Posts | Comments | Email

Richard Dawkins versus Kardinaal George Pell

0 comments

Richard Dawkins, de bekende Britse atheïstische evolutiebioloog, en de katholieke, Australische kardinaal George Pell gingen in april 2012 bij het Australische televisieprogramma Q&A (Vraag en Antwoord) met elkaar in debat over religie, moraal en evolutie. De volledige uitzending (in het Engels)

Lees een volledig transcript hier (ook in het Engels).

Vragen of opmerkingen? Mail naar info@biofides.eu


Biofides in het Onderwijs

0 comments

School books with apple on desk

Zelf komend uit het middelbaar onderwijs in Nederland, Vlaanderen en aan de Europese Scholen in Brussel, sla ik een uitnodiging van een Vlaamse godsdienstleraar om in de klas over geloof en wetenschap te komen spreken niet af! Het is altijd boeiend om met leerlingen van – in dit geval – 17 tot 18 jaar een stevig debat te voeren over de (on-) verzoenbaarheid van biologie en geloof en de argumenten die daar voor of tegen pleiten. Laat de hersencellen maar hun werk doen: de vraag is wat het meest redelijk is om te geloven!

(more…)


Pausen, evolutie en de Big Bang

0 comments
Pauselijke Academie voor Wetenschappen, Vaticaan

Pauselijke Academie voor Wetenschappen, Vaticaan

Eind oktober heeft paus Franciscus de Pauselijke Academie voor Wetenschappen toegesproken en zich uitgelaten over twee belangrijke wetenschappelijke theorieën die ons huidige wereldbeeld bepalen: de evolutietheorie en die van de ‘oerknal’ of ‘Big Bang’. Bovendien ging hij in op de verantwoordelijkheid van de wetenschapper ten opzichte van de mensheid. De uitspraken van de paus kunnen bepaalde mensen tegen de haren instrijken: vooral zij die het op de evolutietheorie gemunt hebben en alternatieve verklaringen voor de evolutie van het leven voorstaan: met name de ook in katholieke kringen populaire ‘Intelligent design beweging’ en het toevallig deze maand in Nederland opduikend ‘katholiek creationisme’. De paus, in navolging van zijn voorgangers, lijkt dergelijke stromingen niet te steunen en de evolutietheorie wél serieus te nemen, zoals zijn voorgangers dat deden.

(more…)


De ‘Fine Tuning’ van het Universum

0 comments

In deze video van ‘Reasonable Faith’, van de evangelisch-protestanste filosoof William Lane Craig, wordt ingegaan op de zg. ‘fine-tuning’ van het universum. Het gaat om de ‘precieze afstelling’, zo lijkt het, van bepaalde waarden van constanten in ons universum.

(more…)


Johannes Kepler en diens betekenis voor onze tijd

0 comments


Gerard Bodifee, Vlaamse astrofysicus, filosoof en publicist, vertelt in een lang interview, afgenomen door zijn echtgenote, schrijfster en televisiepersoonlijkheid Lucette Verboven, over de figuur van Johannes Kepler en diens betekenis voor de moderne tijd. Het gesprek gaat over de fascinerende biografie van Kepler, diens wetenschappelijk werk waarin het middeleeuwse wereldbeeld omgevormd wordt tot dat van de moderne tijd, en de relatie tussen religie en wetenschap.

(more…)


Galileo en Middeleeuwse Wetenschap – door James Hannam

0 comments


Leven in de Kosmos

0 comments

AfbeeldingIn onze september-uitzending bij Radio Maria België hebben we gesproken over het leven in de kosmos. De moderne wetenschap geeft ons verbluffende informatie over de ouderdom van het heelal, de oerknal en zoekt naar leven op andere planeten, binnen en buiten ons melkwegstelsel, of condities die leven op andere plaatsen in het universum mogelijk zouden maken. We vernemen daar met grote regelmaat van in de media. Tegelijk geloven joden, christenen en moslims – en dus ook wij katholieken – in een God, Schepper van hemel en aarde, van alles wat zichtbaar en onzichtbaar is. En dat wij als mensen geschapen zijn naar zijn beeld en gelijkenis.

(more…)


‘The Genesis of Science’: Hoe de Christelijke Middeleeuwen de Wetenschappelijke Revolutie op gang brachten.

0 comments

genesisofscienceJames Hannam, een wetenschapshistoricus, gespecialiseerd in de relatie tussen wetenschap en christendom in de Middeleeuwen en de vroege Moderne tijd,  heeft een fascinerend boek geschreven over hoe de Middeleeuwse wereld de fundamenten gelegd heeft voor moderne wetenschap. Veel mythes worden ontmaskerd in een zeer leesbaar boek, dat eerder, in 2009, op de markt kwam onder de titel ‘God’s Philosophers’ (‘Gods filosofen’, ook in het Nederlands verkrijgbaar).  

(more…)


Vaticaan houdt rekening met buitenaards leven

0 comments

Hilversum (Katholiek Nederland) – Vandaag is in Vaticaanstad de vijfdaagse conferentie over astrobiologie afgesloten. De studiedagen over eventueel buitenaards leven was belegd door de Pauselijke Academie voor de Wetenschappen.

(more…)


De zaak Galileo Galileï: conflict tussen geloof en wetenschap? Wat feiten.

0 comments

galileo_galilei

Galileo Galilei (1564-1642) was een Toscaanse wiskundige en astronoom die met wiskundige methoden de Copernicaanse kosmologie verdedigde: niet de aarde maar de zon is middelpunt van het heelal. Hij werd geboren in Pisa en maakte als eerste gebruik van een telescoop. Daarmee ontdekte hij onder meer dat er vier manen om de planeet Jupiter heen draaide.

(more…)


« Previous Entries