subscribe: Posts | Comments | Email

Integrale Ecologie

0 comments
Integrale Ecologie

IJsbergen bij Groenland

Is er sprake van een significante verandering in het klimaat? En zo ja, wordt deze verandering door de mens veroorzaakt? Indien beide vragen met ‘ja’ beantwoord kunnen worden rust er om de mensheid de morele plicht om in te grijpen op basis van een integrale kijk op de ecologie. Daar komt de sociale problematiek van de ongelijke verdeling van de rijkdommen van deze aarde nog eens bovenop: de armste landen en volkeren zullen het meet te lijden hebben van een veranderend klimaat. Zij hebben de minste middelen om op die veranderingen in te kunnen spelen. Geen wonder dat een paus met een opvallende aandacht voor de armen op onze planeet, de ecologische problematiek ook ziet als een sociaal probleem. Hij werkt dat uit in zijn in 2015 verschenen ‘rondzendbrief’ aan de gehele wereld, getiteld Laudato Si’.

(more…)


Ecologie is niet het voorrecht van de Groenen

0 comments

Pope_Francis_Korea_Haemi_Castle_19_(cropped)Ecologie is niet het voorrecht van de Groenen. Dat zei paus Franciscus onlangs in Rome. Voor het is de ecologie “de verantwoordelijkheid van de christen” als antwoord op Gods schepping. De paus mediteerde over “Gods schepping” in de eerste lezing (Gen 1,1-19) en de “herschepping” in het Evangelie (Mc 6,53-56) waar “Jezus komt herscheppen wat door de zonde vernietigd was”.

(more…)


Leve de Wereldbevolking!

0 comments

wereldbevolkingTijdens ons maandelijkse programma bij Radio Maria België gaan in juli in op feit en fictie rond het wereld-bevolkingsvraagstuk, zoals altijd bezien vanuit wetenschappelijk én religieus perspectief, en met een antwoord op de vraag wat ons te doen staat… Deze uitzending werd live uitgezonden op dinsdag 1 juli om 13 uur, het vaste uitzendtijdstip van Biofides bij Radio Maria België en wordt nog eens herhaald op zaterdag 5 juli om 18.15 uur en op zondag 6 juli om 13 uur. 

(more…)


Mens en milieu, volgens paus Franciscus

0 comments

Vatican Pope Liberated DovesDe Katholieke Kerk heeft bij het grote publiek wellicht niet direct een ‘groen’ imago. Toch blijkt dat bij nader onderzoek een misvatting te zijn. Al in de jaren zestig zei Paulus VI dat vooruitgang in overeenstemming moet zijn met de natuur die de Schepper aan de mens gegeven heeft (1). En in 1972 uitte hij zijn zorg oer het milieu tijdens de eerste grote VN-milieuconferentie, gehouden in Stockholm (2). Paus Johannes Paulus II en Benedictus XVI hebben zich talloze malen bezorgd over het milieu uitgesproken. En de nieuwe paus Franciscus doet niet anders. Lees hier wat hij tijdens een van zijn reguliere audiënties, die van 5 juni 2013, daarover zei.

 

(more…)


Ecologie van de mens

0 comments

earth-11084_640Ecologie is iets van planten, dieren, natuur en milieu, zeggen ze. De welvaartsmaatschappij die wij samen geprocuceerd hebben, de afgelopen decennia, heeft een niet te onderschatten effect gehad op ons leefmilieu. Dat heeft geleid tot een ‘groene beweging’ die nog onlangs in Duitsland door niemand minder dan paus Benedictus XVI een pluim op de hoed kreeg voor haar inspanningen voor natuur en milieu. Tegelijk heeft dezelfde paus in zijn derde encykliek ‘Caritas in Veritate’ (2009) er op gewezen dat je natuurlijk niet aan de ene kant op kunt komen voor de biodiversiteit en tegelijk accepteren dat mensen voor hun geboorte of aan het einde van hun aards bestaan actief van het leven beroofd mogen worden. Sommigen gaan zover in hun inzet voor de natuur, dat zij de mens eerder als een plaag dan als een geschenk van God zien. Daarbij komen nog de ‘indianenverhalen’ over de zogenaamde overbevolking van de wereld, nu we met 7 miljard mensen op de planeet zijn.  Dat zou volgens sommigen dan weer tot geboortebeperkende maatregelen moet leiden. Waar we nood aan hebben is een ‘ecologie van de mens’, die rekening houdt met mens én natuur. Dat is een ecologie die de mens de plaats in de natuur geeft die hem toekomt, zonder dat de natuur het slachtoffer van de mans is. Daar gingen we – aan de hand van paus Benedictus – in drie  uitzendingen bij Radio Maria Nederland naar op zoek.    

  • 09 februari 2012: Het ecologische vraagstuk en de mens  (tekst)
  • 16 februari 2012: De mens in het biologische bestel (tekst
  • 23 februari 2012: Naar een integrale ecologie van de mens (tekst

Katholieke Ecologie

0 comments

In een uitzeding van Radio Maria België gaan we in op de ecologische vraagstukken van vandaag in relatie tot het geloof. Voor velen zijn ecologie en geloof twee gescheiden werelden. Ecologisten zijn mensen die zich inzetten voor een zaak van levensbehoud voor de mensheid en de wereld, terwijl de Kerk mensen maar wat laat bidden en de wereldbevolking onderantwoord laat toenemen. Klopt deze beeldvorming? Hoe kijkt de moderne mens tegen de natuur aan waarin wij leven, hoe doet de ‘groene’ actievoerder of politicus dat en hoe denkt de (katholkek) gelovige.

Dat alles tijdens de uitzending van Biofides op Radio Maria België, op dinsdag 3 juli 2013 om 13 uur met een herhaling om 20 uur.

Meer info voor het beluisteren van dit programma via de kabel, FM (in Vlaanderen) of via het interent (wereldwijd): www.radiomaria.be.


Ecologie van de Mens

0 comments

Ecologie houdt zich bezig met de samenhang tussen levensvormen in hun natuurlijke omgeving. Welke plaats neemt de mens in, in de ons omringende natuur. En welk beeld hebben wij van de mens: is hij een toevallig product van biologische evolutie of is hij geschapen naar Gods beeld en gelijkenis?  In hoeverre betrekken wij God in onze afwegingen om op een verantwoorde manier met het leven op aarde en ons eigen leven om te gaan? Hoe verzoenen wij onze inzet voor het behoud van de natuur met onze houding ten opzichte van ons eigen leven, de voortplanting bij de mens, het ongeboren, gehandicapte en terminale leven van de mens? Welke plaats krijgen de armen in onze ecologische afwegingen en in hoeverre houden wij rekening met andere volkeren en toekomstige generaties?

(more…)


Europese rk bisschoppen over ‘Kopenhagen’

Comments Off on Europese rk bisschoppen over ‘Kopenhagen’

Verklaring van de voorzitter van COMECE, voor de Europese Bisschopen van de Katholeke Kerk, mgr. Van Luyn (Rotterdam) naar aanleiding van de VN-klimaatconferentie in Kopenhagen

‘Algemeen welzijn gaat boven nationaal belang’

Voor aanvang van de vergadering van de Europese Raad op 10 en 11 december in Brussel, riep de voorzitter van de Commissie van de bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE), mgr. A. van Luyn, de leiders van de EU en haar 27 lidstaten op om alles te doen wat in hun macht ligt zodat onder de hoede van de Verenigde Naties in Kopenhagen een ambitieus, omvattend en rechtvaardig akkoord voor klimaatbescherming aangenomen kan worden.

(more…)


Klimaatsverandering vergt een nieuwe globale ethiek

0 comments

KlimaatveranderingBRUSSEL (RKnieuws.net) – Caritas internationalis heeft een rapport gepubliceerd waarin wordt opgeroepen tot een nieuwe en globale benadering van de huidige klimaatswijzigingen. Het rapport, getiteld “Klimaat rechtvaardigheid: op zoek naar een globale ethiek”, vraagt aandacht voor de ethische, morele en theologische dimensies van de milieuproblemen, want “de wetenschappelijke en economische aanpak ervan is belangrijk, maar niet voldoende”.

(more…)


Vaticaan op kop in schone energie

0 comments

st-peters-basilica-vatican-city-i749Den Bosch (Katholiek Nieuwsblad) – Vaticaanse experts hebben groots werk verricht in het onafhankelijk maken van het Vaticaan van fossiele brandstoffen door nieuwe vormen van energie te introduceren en energieverbruik te reduceren. Dat hebben VN deskundigen op het gebied van energiebeleid uit de VS gezegd.

Delegatieleider Mark Hopkins zei dat hij voor zijn bezoek aan het Vaticaan op 12 juni geen flauw benul had van de betrokkenheid van de ministaat in zoveel “significante projecten” om haar eigen brandstoffen te reduceren. “Het is imponerend dat zij werkelijk doen waar anderen alleen over praten en wel op een substantiële manier,” zei Hopkins.

Het is volgens hem “denkbaar dat het Vaticaan de eerste staat zal zijn die nieuwe energiebronnen gebruikt en de eerste natie die koolsteen-vrij is”. Dat is voor een deel het resultaat van plannen om grote zonnepanelen te plaatsen op eigendommen van het Vaticaan aan de rand van Rome. Deze status zou de Kerk “een grote morele autoriteit” geven die haar in de positie plaatst om andere landen aan te zetten meer te doen aan schone energie.

Hopkins was door de Amerikaanse ambassadeur bij het Vaticaan uitgenodigd om met journalisten te praten over zijn 35-jarige ervaring om effectiviteit te bevorderen en zijn werk voor de VN in het vinden van oplossingen voor de meest dringende problemen in de wereld. (KN/CNS)


« Previous Entries