subscribe: Posts | Comments | Email

Filosoferen over euthanasie

0 comments

Naar aanleiding van de uitbreiding van de euthanasiewetgeving België naar ‘wilsbekwame’ minderjarigen vroeg Radio Maria Nederland mij om in het programma ‘Geloof en catechese’ mijn gedachten te verwoorden over actieve levensbeëindiging of euthanasie. In de uitzending stelde ik mij de vraag hoe het heeft kunnen zijn dat de westerse mens, in het bijzonder die in de Lage Landen, er toe over is gegaan het beschikkingsrecht over leven en dood bij de mens in handen te nemen en in wetgeving te regelen, te legaliseren. Wat zijn de achterliggende filosofische redenen en wat heeft dat met geloof te maken? Het zijn de bespiegelingen van een katholiek-christelijke bioloog die gefascineerd is door het ‘leven’ en dat niet slechts vanuit een materialistisch, naturalistisch perspectief bekijkt. Daardoor kan hij ook niet om het wezenlijke,  ‘ontologische’ verschil tussen mens en dier heen. Wat hem tot de conclusie kan brengen dat het wel verdedigbaar kan zijn zijn hond te laten euthanaseren maar niet zijn kind als dat ‘ondraaglijk’ zou lijden. Dat blijkt ook niet nodig met de huidige stand van de palliatieve zorg en de terminale sedatie. (more…)


Euthanasie bij kinderen?

0 comments

euthanasiekidsTijdens de eerste uitzending van Biofides in het jaar 2014 bij Radio Maria België zijn we ingegaan op het in België zeer actuele thema van de uitbreiding van de euthanasie naar minderjarigen toe. Een Senaatscommissie heeft in grote meerderheid al voor die uitbreiding gestemd en de Kamer van Volksvertegenwoordigers staat op het punt hetzelfde te doen. Biofides, dat zich normaal bezig houdt met vragen op het raakvlak van biologie en geloof, in de eerste plaats filosofisch maar onvermijdelijk ook ethisch, wil niet nalaten daar zich over uit te spreken over deze op z’n zachtst gezegd opmerkelijke ontwikkeling.   

(more…)


Geloof en geneeskunde

0 comments

In onze maandelijkse uitzending bij Radio Maria België gingen we het in oktober 2012 in op de relatie tussen ons geloof en de geneeskunst. We bezien de medische wetenschap tegen de achtergrond van de wetenschap in de westerse wereld in het algemeen, de filosofische uitgangspunten waarop wetenschap en dus ook de geneeskunst wordt bedreven en de plaats daarin van God, geloof, geest, de onsterfelijke ziel van de mens. Vervolgens bekijken we de zaak vanuit het geloof om te komen tot enkele gedachten over de medische ethiek. Ten slotte stellen we ons de vraag hoe wij vandaag in een wereld die leeft ‘alsof God niet bestaat’ opnieuw de geneeskunde in een gelovig kader kunnen beleven, geïnspireerd door het Jaar van het Geloof dat op handen is, en welke uitdaging er ligt in termen van ‘Nieuwe Evangelisatie’. Klik op ‘more’ om de uitzending te beluisteren en/of de tekst te downloaden. Uw reacties zijn welkom op biofides@gmail.com. Indien u ons werk steun, overweegt u dan een (periodieke) gift. Dank u! 

(more…)