subscribe: Posts | Comments | Email

Apen klonen in China

0 comments

In China zijn wetenschapper erin geslaagd om via klonen twee aapjes het levenslicht te laten zien. Dat gebeurde door ‘somatic cell nuclear transfer’ (SCNT) ofwel kerntransplantatie. Door een volwassen celkern uit een lichaamscel te nemen en te transplanteren naar een eicel die ontdaan is van zijn kern, ontstaat er een embryo dat genetisch vrijwel identiek is aan de de donor van die volwassen celkern. De genetisch identieke ‘nakomelingen’ kunnen nuttig zijn voor verder medisch onderzoek waarvoor men meerdere genetisch identieke proefdieren nodig heeft. Maar de bezorgdheid die daarbij komt is: hoe lang duurt het voordat we mensen klonen? En wat moeten we daar van denken.

In twee uitzendingen bij Radio Maria Nederland proberen, we wat antwoorden op deze vragen te formuleren.

  • op dinsdag 30 januari om 08.00 en 16.00 uur en daaropvolgend om 02.00 uur ‘s nachts
  • op dinsdag 13 februari, op dezelfde uren.

Ga naar www.radiomaria.nl om live te luisteren. Nadien zullen de uitzendingen ook hier online te beluisteren zijn, op een moment dat u schikt.

Leestips:

  • Chinezen klonen apen dankzij “grote doorbraak”: is het klonen van mensen de volgende stap? – VRT
  • These monkey twins are the first primate clones made by the method that developed Dolly – Science
  • Handboek Katholieke Medische Ethiek – Katholieke Stichting Medische Ethiek, uitgegeven bij Parthenon.
  • Cruelty to Animals – Catholic Answers.

Cursus Medische Ethiek: ‘het begin van het leven..’

0 comments

SAMSUNG DIGITAL CAMERAEind mei 2013 zal op drie achtereenvolgende vrijdagen in het Thomas a Kempis Leerhuis in Utrecht een cursus medische ethiek worden gegeven in samenwerking met de Stichting Medische Ethiek (voorzitter kardinaal dr. W.J. Eijk). In drie lezingen zullen aspecten van de zorg voor en de omgang met het beginnende leven van de mens besproken worden tegen de achtergrond van de leer van de Rooms-katholieke Kerk.

(more…)


Het menselijk embryo: ‘Eén van Ons’

0 comments

oneofuslogoBiofides heeft in het verleden meer dan eens aandacht besteed aan de manier waarop we vanuit zowel de biologie als het geloof tegen het menselijk embryo aan kunnen kijken. Op grond van biologische, filosofische en religieuze argumenten is het redelijk om aan te nemen dat een menselijk embryo vanaf de samensmelting van ei- en zaadcel, binnen of buiten de baarmoeder, een menselijk individu is, ‘één van ons’. Biofides wil dan ook het Europees Burgerinitiatief ‘One of Us’ steunen dat EU-burgers in staat stelt invloed uit te oefenen op de Europese Commissie om het menselijk embryo de bescherming te garanderen die het in onze ogen verdient. Daarvoor zijn er 1 miljoen handtekeningen nodig, waarvan 19500 in Nederland en 16500 in België. Wij roepen u op uw handtekening niet aan dit burgerinitiatief te onthouden, of u dat nu doet om wetenschappelijke, humane of religieuze redenen. Indien u erkent dat een menselijk embryo ‘één van ons’ is, een medemens die bescherming verdient, dan hoort uw (elektronische) handtekening er bij. U kunt hier tekenen of eerst de uitgebreidere toelichting lezen. Op voorhand dank voor uw medewerking!

(more…)


Begin van het Menselijk Leven

0 comments

foetus_22_wekenOp dinsdag 4 december 2012 verzorgde Biofides bij Radio Maria België een uitzending over het begin van het menselijk leven: het menselijk embryo. Dat gebeurde in aansluiting op de uitzending van een maand daarvoor over bio-ethiek. Op deze pagina kunt u deze december-uitzending binnen afzienbare tijd opnieuw beluisteren en de aantekeningen voor de uitzending nalezen. De teksten worden immers niet meer geheel uitgeschreven en voorgelezen, om de levendigheid van het radio-)programma te bevorderen. Uw vragen en opmerkingen zijn welkom op biofides@gmail.com

(more…)


Eerbied voor het menselijk leven in wording

0 comments

Tijdens twee uitzendingen voor Radio Maria Nederland (AM 675) stond Biofides bij wijze van Kerstoverweging stil bij het menselijk leven in wording, zoals u van ons gewend bent vanuit zowel een biologisch als een gelovig, theologisch, perspectief.

(more…)


De mens beschouwen als persoon vanaf de conceptie

0 comments

paus2.jpgMisschien weinig opgemerkt gebleven is een uniek initiatief van de huidige paus Benedictus XVI aan het begin van de Advent, de voorbereidingstijd op het feest van Kerstmis, de geboorte van Jezus Christus. Hij heeft de gehele wereldgemeenschap van christenen opgeroepen om een speciale gebedswake te houden op de vooravond van de eerste zondag van de Advent, 27 november jl. met als intentie de bescherming van het ongeboren leven. Enkele passages uit zijn preek. (more…)


Hebben menselijke klonen een ziel?

Comments Off on Hebben menselijke klonen een ziel?

721px-Cloning_diagram_english.svgHebben menselijke klonen een ziel? Tim Stapels, apologeet bij ‘Catholic Answers’ (San Diego, Californië) geeft antwoord op een vraag gesteld tijdens het dagelijkse radioprogramma ‘Catholic Answers Live’. Bekijk de Engelstalige video (5:12 min.).

(more…)


Het Menselijk Embryo

0 comments

Op de dinsdagen 7, 14 en 21 september 2010 verzorgde Biofides een driedelige serie bij Radio Maria Nederland over het menselijk embryo. De manier waarop we tegen het menselijk embryo aankijken is beslissend voor wat we menen er (of met hem of haar) wel en niet te doen: aborteren, invriezen, selecteren… Beluister de opnamen van deze uitzendingen online. (more…)


Het statuut van het embryo

0 comments


menselijk embryo

Voor tal van medische proefnemingen worden menselijke embryo’s gebruikt en dus vernietigd. Jezuïet Alain Mattheeuws is bioloog, theoloog en docent aan het ‘Institut d’Etudes Théologiques’ in Brussel. Aansluitend bij het interview met K.U.Leuven-rector Mark Waer in Tertio nr. 501 legt hij uit waarom christenen daar een probleem voor de menselijke waardigheid in zien.

(more…)