subscribe: Posts | Comments | Email

Apen klonen in China

0 comments

In China zijn wetenschapper erin geslaagd om via klonen twee aapjes het levenslicht te laten zien. Dat gebeurde door ‘somatic cell nuclear transfer’ (SCNT) ofwel kerntransplantatie. Door een volwassen celkern uit een lichaamscel te nemen en te transplanteren naar een eicel die ontdaan is van zijn kern, ontstaat er een embryo dat genetisch vrijwel identiek is aan de de donor van die volwassen celkern. De genetisch identieke ‘nakomelingen’ kunnen nuttig zijn voor verder medisch onderzoek waarvoor men meerdere genetisch identieke proefdieren nodig heeft. Maar de bezorgdheid die daarbij komt is: hoe lang duurt het voordat we mensen klonen? En wat moeten we daar van denken.

In twee uitzendingen bij Radio Maria Nederland proberen, we wat antwoorden op deze vragen te formuleren.

 • op dinsdag 30 januari om 08.00 en 16.00 uur en daaropvolgend om 02.00 uur ‘s nachts
 • op dinsdag 13 februari, op dezelfde uren.

Ga naar www.radiomaria.nl om live te luisteren. Nadien zullen de uitzendingen ook hier online te beluisteren zijn, op een moment dat u schikt.

Leestips:

 • Chinezen klonen apen dankzij “grote doorbraak”: is het klonen van mensen de volgende stap? – VRT
 • These monkey twins are the first primate clones made by the method that developed Dolly – Science
 • Handboek Katholieke Medische Ethiek – Katholieke Stichting Medische Ethiek, uitgegeven bij Parthenon.
 • Cruelty to Animals – Catholic Answers.

Biofides terug bij Radio Maria Nederland

0 comments

Na een korte onderbreking, deze zomer, is Biofides weer terug bij Radio Maria Nederland! Nu met een tweewekelijks programma tijdens welk presentator Gerro Nap mij ondervraagt over alles denkbare vraagstukken op het grensvlak van ons biologisch bestaan en het (‘katholiek-christelijke’) geloof.

(more…)


Verschillen mensen en dieren in waarde?

0 comments
Naar aanleiding van een filmpje van PragerU en aangevuld met de inzichten van een bios-ethicus uit Brussel besloten wij in onze radiocolumn bij Radio Maria Nederland het te hebben over de waarde die wij toekannen aan menselijke leven en aan deze leven, van dieren, planten, ecosystemen, aan de aarde. Er zijn twee modellen die de revue passeren: het moderne seculier systeem en het joods-christelijke waardesysteem. Waarin verschil die twee en wat zijn de gevolgen van het hanteren het ene of het andere waardestelsel. IN twee maal tien minuten krijgt u het uitgelegd.

Heeft u vragen of opmerking: laat het ons weten!

Waardeert u het werk van Biofides, overweegt u dan een eenmalige of maandelijks gift!


Maagdelijke geboorte en medici

0 comments

 

Tijdens de eerste uitzending van Biofides bij Radio Maria Nederland in 2017 besteden we aandacht aan de volgens een bevriende arts lastigste onderwerpen van he christelijke geloof: de ‘onbevlekte geboorte of ontvangenis van Jezus’ en de ‘opstanding uit de dood’. Beide zijn immers natuurwetenschappelijk onmogelijk! Dus gaan we na of wonderen zoals deze eigenlijk wel kunnen bestaan. Bovendien verschaffen we wat helderheid over twee verschillende ‘geloofsfeiten’ uit het christendom die hier door elkaar gehaald worden: de onbevlekte ontvangenis van Maria en de maagdelijke geboorte van Jezus. Omdat we toch nog in de kersttijd zijn vatten we het samen rond de maagdelijke geboorte en de kennis van zaken onder medici en andere wetenschappelijk gevormde mensen. Maar het is van belang voor elke gelovige en ongelovige: in hoeverre is het redelijk om in dergelijke zaken te geloven?

Heb u vragen, stuur een mailtje naar info@biofides.eu.

Waardeert u deze uitzending? Laat het ons merken met een gift! Dank u wel!


Avonturen in de Medische Wereld

0 comments

doctorstetoscoopfrontBiofides houdt zich bezig met vragen op het raakvlak van biologie en geloof. Het gaat daarbij in de eerste plaats over de vraag hoe deze levenswetenschap en het aloude geloof, het name het katholiek-christelijke, zich tot elkaar verhouden. Maar vervolgens kunnen we ook niet om de vragen heen die ons omgaan met het leven betreffen. Om die reden heeft de officiële Belgische katholieke artsenvereniging ons gevraagd om mee te denken over de inhoudelijke oriëntatie van de vereniging: hoe kan je vandaag katholiek én arts zijn, wat betekent dat voor je beroep en voor je geloof? En inmiddels voeren we de hoofdredactie van het driemaandelijkse, drietalige blad van de vereniging ‘Acta Medica Catholica’.

In het komende nummer van dat blad aandacht voor de ‘deugdenethiek’, zoals besproken in de maand maart van dit jaar tijdens de jaarvergadering van de Pauselijke Academie voor het Leven te Rome, waar wetenschappers en ethici uit de gehele wereld bijeenkomen om de grote vragen op het vlak van de omgang met het leven te bespreken.

In de uitzending van van 27 september van Biofides bij Radio Maria Nederland bespreken we kort de inhoud van deze thematiek en kondigen we drie evenementen aan waar u nader u kunt laten informeren over geloof en medische zorg:

 • Het congres van de Europese Federatie van Katholieke Artsenverenigingen, binnenkort in Porto, Portugal, van 29 september tot 2 oktober: “Doctors, Church and Europe Today” (www.feamc.pt)
 • Het jaarlijkse colloquium van de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas, 15 oktober in het Belgische Grimbergen, aan de Brusselse Ring. Thema: Islam, Cultuur en Medische Praktijk (www.cathmed.be).
 • Studiedag van de Stichting Medische Ethiek Nederland, zaterdag 22 oktober in Hilversum, met als thema: World Wide Ethics (www.medische-ethiek.nl).

U kunt eerdere uitzendingen van Biofides bij Radio Maria Nederland én België beluisteren via onze website: www.biofides.eu/audio.

Wilt u ons steunen: klik dan hier! Dank u wel!

 


Ecologie van de mens

0 comments

earth-11084_640Ecologie is iets van planten, dieren, natuur en milieu, zeggen ze. De welvaartsmaatschappij die wij samen geprocuceerd hebben, de afgelopen decennia, heeft een niet te onderschatten effect gehad op ons leefmilieu. Dat heeft geleid tot een ‘groene beweging’ die nog onlangs in Duitsland door niemand minder dan paus Benedictus XVI een pluim op de hoed kreeg voor haar inspanningen voor natuur en milieu. Tegelijk heeft dezelfde paus in zijn derde encykliek ‘Caritas in Veritate’ (2009) er op gewezen dat je natuurlijk niet aan de ene kant op kunt komen voor de biodiversiteit en tegelijk accepteren dat mensen voor hun geboorte of aan het einde van hun aards bestaan actief van het leven beroofd mogen worden. Sommigen gaan zover in hun inzet voor de natuur, dat zij de mens eerder als een plaag dan als een geschenk van God zien. Daarbij komen nog de ‘indianenverhalen’ over de zogenaamde overbevolking van de wereld, nu we met 7 miljard mensen op de planeet zijn.  Dat zou volgens sommigen dan weer tot geboortebeperkende maatregelen moet leiden. Waar we nood aan hebben is een ‘ecologie van de mens’, die rekening houdt met mens én natuur. Dat is een ecologie die de mens de plaats in de natuur geeft die hem toekomt, zonder dat de natuur het slachtoffer van de mans is. Daar gingen we – aan de hand van paus Benedictus – in drie  uitzendingen bij Radio Maria Nederland naar op zoek.    

 • 09 februari 2012: Het ecologische vraagstuk en de mens  (tekst)
 • 16 februari 2012: De mens in het biologische bestel (tekst
 • 23 februari 2012: Naar een integrale ecologie van de mens (tekst

Drieluik Bio-ethiek

0 comments

In de maand december verzorgde Biofides bij Radio Maria Nederland een drieluik over bio-ethiek. Net terugkomend van een Europees artsencongres dienaangaande in Rome is er genoeg om over te praten! Maar we breiden het thema uit van slechts de medische kant van het verhaal naar een breder perspectief. 

(more…)


Drieluik Bio-ethiek

0 comments

Voor de december november 2012 staat er een driedelige serie bij Radio Maria Nederland op het programma over bio-ethiek. Als bioloog en als geïnteresseerde in biologische en medische vraagstukken stuit je onvermijdelijk op vragen over het handelen van de mens in de biologische realiteit waarin je leeft, of je nu gelovig bent of niet. Wij worden voor de vraag gesteld wat we ‘moreel acceptabel’ vinden en wat niet. Daarbij rijst de vraag naar het onderliggend denken van ons als mens omtrent ‘goed en kwaad’. We kunnen dat zonder religie doen en al een heel eind komen op grond van de redelijkheid. Maar misschien kan het geloof ons een handje helpen. Niet om het even welk geloof, maar die religie die aanspraak kan maken op dezelfde redelijkheid die wij van de biologische wetenschap en van de denkende mens in het algemeen verwachten.

(more…)


De Redelijkheid van het Geloof

0 comments

denkerSerie van twee uitzendingen bij Radio Maria Nederland in welke we antwoord willen geven op de vraag of geloven in God rationeel te verdedigen is. Vele denkers in onze geschiedenis hebben vele antwoorden op die vraag geformuleerd, maar niet weinig mensen in onze tijd denken dat geloof en rede niet met elkaar te verzoenen zijn. Hoe kunnen we daarop antwoorden? Enkele denkers die we zeker aan het woord zullen laten zijn: Augustinus, Thomas van Aquino, en in onze tijd: André-Joseph Léonard, Dr. Scott Hahn, Prof. William Lane Craig, Fr. Joseph Sptizer, Dr. Peter Kreeft en anderen.

(more…)


De Verkondiging van het Evangelie van het Leven

0 comments

pope-john-paul-2In de maand september van dit jaar zal ik weer een serie van drie radio-uitzendingen verzorgen voor Radio Maria (Nederland & Vlaanderen), over de Verkondiging van het Evangelie van het Leven. Het leven in biologische zin, in menselijk opzicht én bezien vanuit het gezichtspunt van God, die er uiteindelijk de schepper en het einddoel van is. Zoals u misschien nog weet ben ik gehuwd en vader van zes kinderen, oud-leraar biologie. Daarbij laat ik me in hoge mate inspireren door paus Johannes Paulus II en zijn encycliek Evangelium Vitae

 

(more…)


« Previous Entries