subscribe: Posts | Comments | Email

Biofides in het nieuwe jaar

0 comments

Beluister hier de eerste uitzending van Biofides in het jaar 2018 bij Radio Maria België.

 


Apen klonen in China

0 comments

In China zijn wetenschapper erin geslaagd om via klonen twee aapjes het levenslicht te laten zien. Dat gebeurde door ‘somatic cell nuclear transfer’ (SCNT) ofwel kerntransplantatie. Door een volwassen celkern uit een lichaamscel te nemen en te transplanteren naar een eicel die ontdaan is van zijn kern, ontstaat er een embryo dat genetisch vrijwel identiek is aan de de donor van die volwassen celkern. De genetisch identieke ‘nakomelingen’ kunnen nuttig zijn voor verder medisch onderzoek waarvoor men meerdere genetisch identieke proefdieren nodig heeft. Maar de bezorgdheid die daarbij komt is: hoe lang duurt het voordat we mensen klonen? En wat moeten we daar van denken.

In twee uitzendingen bij Radio Maria Nederland proberen, we wat antwoorden op deze vragen te formuleren.

  • op dinsdag 30 januari om 08.00 en 16.00 uur en daaropvolgend om 02.00 uur ‘s nachts
  • op dinsdag 13 februari, op dezelfde uren.

Ga naar www.radiomaria.nl om live te luisteren. Nadien zullen de uitzendingen ook hier online te beluisteren zijn, op een moment dat u schikt.

Leestips:

  • Chinezen klonen apen dankzij “grote doorbraak”: is het klonen van mensen de volgende stap? – VRT
  • These monkey twins are the first primate clones made by the method that developed Dolly – Science
  • Handboek Katholieke Medische Ethiek – Katholieke Stichting Medische Ethiek, uitgegeven bij Parthenon.
  • Cruelty to Animals – Catholic Answers.

Biofides terug bij Radio Maria Nederland

0 comments

Na een korte onderbreking, deze zomer, is Biofides weer terug bij Radio Maria Nederland! Nu met een tweewekelijks programma tijdens welk presentator Gerro Nap mij ondervraagt over alles denkbare vraagstukken op het grensvlak van ons biologisch bestaan en het (‘katholiek-christelijke’) geloof.

(more…)


Verschillen mensen en dieren in waarde?

0 comments
Naar aanleiding van een filmpje van PragerU en aangevuld met de inzichten van een bios-ethicus uit Brussel besloten wij in onze radiocolumn bij Radio Maria Nederland het te hebben over de waarde die wij toekannen aan menselijke leven en aan deze leven, van dieren, planten, ecosystemen, aan de aarde. Er zijn twee modellen die de revue passeren: het moderne seculier systeem en het joods-christelijke waardesysteem. Waarin verschil die twee en wat zijn de gevolgen van het hanteren het ene of het andere waardestelsel. IN twee maal tien minuten krijgt u het uitgelegd.

Heeft u vragen of opmerking: laat het ons weten!

Waardeert u het werk van Biofides, overweegt u dan een eenmalige of maandelijks gift!


Maagdelijke geboorte en medici

0 comments

 

Tijdens de eerste uitzending van Biofides bij Radio Maria Nederland in 2017 besteden we aandacht aan de volgens een bevriende arts lastigste onderwerpen van he christelijke geloof: de ‘onbevlekte geboorte of ontvangenis van Jezus’ en de ‘opstanding uit de dood’. Beide zijn immers natuurwetenschappelijk onmogelijk! Dus gaan we na of wonderen zoals deze eigenlijk wel kunnen bestaan. Bovendien verschaffen we wat helderheid over twee verschillende ‘geloofsfeiten’ uit het christendom die hier door elkaar gehaald worden: de onbevlekte ontvangenis van Maria en de maagdelijke geboorte van Jezus. Omdat we toch nog in de kersttijd zijn vatten we het samen rond de maagdelijke geboorte en de kennis van zaken onder medici en andere wetenschappelijk gevormde mensen. Maar het is van belang voor elke gelovige en ongelovige: in hoeverre is het redelijk om in dergelijke zaken te geloven?

Heb u vragen, stuur een mailtje naar info@biofides.eu.

Waardeert u deze uitzending? Laat het ons merken met een gift! Dank u wel!


Avonturen in de Medische Wereld

0 comments

doctorstetoscoopfrontBiofides houdt zich bezig met vragen op het raakvlak van biologie en geloof. Het gaat daarbij in de eerste plaats over de vraag hoe deze levenswetenschap en het aloude geloof, het name het katholiek-christelijke, zich tot elkaar verhouden. Maar vervolgens kunnen we ook niet om de vragen heen die ons omgaan met het leven betreffen. Om die reden heeft de officiële Belgische katholieke artsenvereniging ons gevraagd om mee te denken over de inhoudelijke oriëntatie van de vereniging: hoe kan je vandaag katholiek én arts zijn, wat betekent dat voor je beroep en voor je geloof? En inmiddels voeren we de hoofdredactie van het driemaandelijkse, drietalige blad van de vereniging ‘Acta Medica Catholica’.

In het komende nummer van dat blad aandacht voor de ‘deugdenethiek’, zoals besproken in de maand maart van dit jaar tijdens de jaarvergadering van de Pauselijke Academie voor het Leven te Rome, waar wetenschappers en ethici uit de gehele wereld bijeenkomen om de grote vragen op het vlak van de omgang met het leven te bespreken.

In de uitzending van van 27 september van Biofides bij Radio Maria Nederland bespreken we kort de inhoud van deze thematiek en kondigen we drie evenementen aan waar u nader u kunt laten informeren over geloof en medische zorg:

  • Het congres van de Europese Federatie van Katholieke Artsenverenigingen, binnenkort in Porto, Portugal, van 29 september tot 2 oktober: “Doctors, Church and Europe Today” (www.feamc.pt)
  • Het jaarlijkse colloquium van de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas, 15 oktober in het Belgische Grimbergen, aan de Brusselse Ring. Thema: Islam, Cultuur en Medische Praktijk (www.cathmed.be).
  • Studiedag van de Stichting Medische Ethiek Nederland, zaterdag 22 oktober in Hilversum, met als thema: World Wide Ethics (www.medische-ethiek.nl).

U kunt eerdere uitzendingen van Biofides bij Radio Maria Nederland én België beluisteren via onze website: www.biofides.eu/audio.

Wilt u ons steunen: klik dan hier! Dank u wel!

 


Integrale Ecologie

0 comments
Integrale Ecologie

IJsbergen bij Groenland

Is er sprake van een significante verandering in het klimaat? En zo ja, wordt deze verandering door de mens veroorzaakt? Indien beide vragen met ‘ja’ beantwoord kunnen worden rust er om de mensheid de morele plicht om in te grijpen op basis van een integrale kijk op de ecologie. Daar komt de sociale problematiek van de ongelijke verdeling van de rijkdommen van deze aarde nog eens bovenop: de armste landen en volkeren zullen het meet te lijden hebben van een veranderend klimaat. Zij hebben de minste middelen om op die veranderingen in te kunnen spelen. Geen wonder dat een paus met een opvallende aandacht voor de armen op onze planeet, de ecologische problematiek ook ziet als een sociaal probleem. Hij werkt dat uit in zijn in 2015 verschenen ‘rondzendbrief’ aan de gehele wereld, getiteld Laudato Si’.

(more…)


Verantwoord ouderschap en natuurlijke geboorteregeling

0 comments

stockvault-family124691Verantwoord ouderschap en natuurlijke geboorteregeling was het thema van de februari-uitzending van Biofides bij Radio Maria België. Dat mede naar aanleiding van uitspraken van paus Franciscus in het vliegtuig van Manilla naar Rome, waarin hij aangaf dat ‘goede katholieken zich niet als konijnen zich moeten voortplanten’. Waar het hem om te doen is, is verantwoord ouderschap. Hieronder de integrale tekst van de Biofides-uitzending, waar we dieper ingaan op ‘verantwoord ouderschap’ en methoden van ‘natuurlijke geboorteregeling’. Uw reacties zijn welkom onderaan de pagina.

(more…)


Leve de Wereldbevolking!

0 comments

wereldbevolkingTijdens ons maandelijkse programma bij Radio Maria België gaan in juli in op feit en fictie rond het wereld-bevolkingsvraagstuk, zoals altijd bezien vanuit wetenschappelijk én religieus perspectief, en met een antwoord op de vraag wat ons te doen staat… Deze uitzending werd live uitgezonden op dinsdag 1 juli om 13 uur, het vaste uitzendtijdstip van Biofides bij Radio Maria België en wordt nog eens herhaald op zaterdag 5 juli om 18.15 uur en op zondag 6 juli om 13 uur. 

(more…)


Menselijke Vruchtbaarheid

0 comments

mensvruchtbaarheid2aTijdens de april-uitzending van Biofides bij Radio Maria België gaan we het hebben over de menselijke vruchtbaarheid, een van de meer delicate maar vooral ook interessante onderwerpen op het raakvlak van de biologie en het geloof. Tenminste, als je er een geloof op nahoudt en als je als gelovige niet terugdeinst om ook over delicate onderwerpen van het leven te spreken. We proberen een weg te vinden tussen diverse uitersten: een zuiver technisch biologische of een louter verheven theologische benadering van onze vruchtbaarheid. Twee andere uitersten waar die we moeten vermijden zijn er op een perverse manier over spreken of er helemaal niet over spreken. Biofides wil die uitersten vermijden er op een gebalanceerde manier over spreken, vanuit onze biologische én onze religieuze achtergrond die wonderwel samen blijken te vallen en ons kunnen helpen op een gezonde manier in de ruimste zin van het woord met de vruchtbaarheid om te gaan. Dat heeft dan weer gevolgen voor ons huwelijks- en gezinsleven, ons onderwijs en de medische zorg, en op maatschappelijk en politiek vlak. 

(more…)


« Previous Entries