subscribe: Posts | Comments | Email

Biofides in het Onderwijs

0 comments

School books with apple on desk

Zelf komend uit het middelbaar onderwijs in Nederland, Vlaanderen en aan de Europese Scholen in Brussel, sla ik een uitnodiging van een Vlaamse godsdienstleraar om in de klas over geloof en wetenschap te komen spreken niet af! Het is altijd boeiend om met leerlingen van – in dit geval – 17 tot 18 jaar een stevig debat te voeren over de (on-) verzoenbaarheid van biologie en geloof en de argumenten die daar voor of tegen pleiten. Laat de hersencellen maar hun werk doen: de vraag is wat het meest redelijk is om te geloven!

Deze gastlessen verlopen tot op heden volgens het volgend stramien: aan de hand van vijf stellingen, die niet noodzakelijkerwijs de mening van Biofides weergeven, gaan evenzoveel groepjes van 3 of vier leerlingen (afhankelijk van de groepsgrootte) in de klas kort aan het werk, ieder groepje een andere stelling, om hun eventuele standpunt te bepalen en de argumenten die voor of tegen die stelling pleiten te formuleren.

Elk groepje wijst een woordvoerder aan, die bij toerbeurt aan de gehele klas de resultaten van de beraadslagingen rapporteert: conclusies en onderliggende argumentatie. Ook als men er niet uitkomt, geen standpunt weet in te nemen of er onderling verdeeld over is, kan men nog rapporteren wat er aan argumenten boven zijn komen drijven die voor of tegen de stelling pleiten.

Die rapportage leidt dan tot een discussie onder onze leiding, waarin de mening van Biofides langzaamaan duidelijker wordt, ook beargumenteerd, niet als een absolute waarheid maar als een stevige impuls tot nadere reflectie. Niemand wordt een standpunt opgedrongen.

Na afloop kregen de leerlingen deze keer een blad mee met een resumé van hoe Biofides over de relatie geloof en wetenschap denkt, met nadere bronnen.

Wat waren nu de stellingen die we in de klad bespraken?

Daar komen ze!

  1. Geloof en wetenschap zijn niet met elkaar in strijd.
  2. Er is geen bewijs voor het bestaan van God.
  3. Wetenschap is een bedreiging voor het geloof.
  4. De Big Bang bewijst dat God de wereld heeft geschapen.
  5. Evolutie en schepping zijn niet met elkaar te verenigingen.

Nogmaals: dit kunnen de opvattingen van Biofides zijn, maar het tegendeel kan ook waar zijn. De stellingen dienen om de discussie opgang te brengen.

Het blad dat ons denken over deze kwestie kort en schematisch samenvat kunt u hier downloaden.

Geeft u les in het middelbaar of hoger onderwijs en zou u Biofides wel eens op uw leerlingen of studenten uit willen proberen, laat het dan weten door een mailtje naar info@biofides.eu.

Of misschien ben je leerling of student en wil je ons uitnodigen voor een zo’n themales, overleg met je docent en … nodig ons uit.

Ook geschikt voor jongerengroepen, studentenverenigingen, jeugdbewegingen, etc.

We komen graag naar u toe: in Nederland én Vlaanderen!  

Mail: naar info@biofides.euLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *